AnnonsElectrolux Professional AB

Oförutsägbara prisförändringar kan bli dyrt för föreningen

19 aug 2022

Force majeure – ett begrepp vi alla känner till och som syftar till en plötslig och oförutsedd händelse, som i praktiken hindrar fullgörandet av den avtalade prestationen. Vad händer i dessa orostider om det ”avtalade priset” inte hålls?

Klausulerna ses ofta i kommersiella avtal då de reglerar oförutsebara förändringar av omständigheterna och dess konsekvenser. I svensk rätt finns ingen definition av begreppet, varför avtalet sätter de yttersta ramarna.

Vad händer inom exempelvis i byggbranschen om ett avtal är skrivet men sedan inträffar något oförutsebart? Plötsligt har bygg- och virkespriserna skenat iväg som grundar sig på  kriget i Ukraina? Har din bostadsrättsförening avtalat om ett fast pris för takomläggning men entreprenören kräver mer på grund av rådande omständigheter?

Har ni drabbats av något liknande i er förening, hör av er till oss redaktionen@borattforum.se.

Regelverket ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten gäller enligt kapitel 6 § 3 ”ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden”.

Fotnot: Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader – ABT 06, som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är också ett viktigt standardavtal och det reglerar totalentreprenader, d.v.s. där det är entreprenören som ska projektera och utföra arbetet.

ABT 04 Allmänna Bestämmelser för upphandling och reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenörer inom branscherna bygg, anläggning och installation.

Föregående artikel Legionellavarning: Farligt att sänka varmvattentemperaturen
Nästa artikel Kaoset i Kinesiska muren fortsätter, ännu en förening hotas av tvångsförvaltning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här