AnnonsMiele

Peab sätter sig över alla domar – men rår inte på Lille-Mor

14 okt 2023

Hon står där – rak som en fura och det slår gnistor ur ögonen. Lille-Mor Sandström-Olson, ordförande i Brf Björkbacken vägrar ge upp kampen mot byggjätten Peab. Trots att föreningen vunnit i alla juridiska instanser försöker Anders Björner, Peab, tvinga fram en extrastämma och en förlikning.

Vi viker inte en tum även om vi är trötta. Det blir ingen förlikning eller extrastämma. Vi vill ha tillbaka vår mark, säger Lille-Mor Sandström-Olson och vice ordförande Robert Krantz. Paren Sandström-Olson och Krantz flyttade in i den nyproducerade bostaden i Strängnäs för tolv år sedan. Några månader senare kom grävskoporna och grävde upp en stor del av trädgården.

Peabs byggstyrelse i Brf Björkbacken hade skrivit ett servitut till förmån för grannfastigheten. Sedan köpte Peab grannfastigheten där de byggde ett hus som såldes till Brf Höjdparken. På Björkbackens gård byggde Peab en garageinfart till Höjdparkens garage. När Peab säljer fastigheten till Höjdparken med ett rättighetsfel så blir plötsligt Höjdparkens boende Björkbackens motpart. Sedan dess har den ena rättsprocessen följt på den andra. Brf Höjdparken gav Peab fullmakt att driva det juridiska ärendet mot Björkbacken. Byggstyrelsens servitut förklarades ogiltigt i domstol. Då startades en ny rättsprocess. Björkbackens motpart har satt i system att överklaga – de skulle ha åtgärdat föreningens garageinfart redan för tre år sedan när Högsta domstolen fastställde Svea hovrätts dom. Nu har även Mark- och miljööverdomstolen fastställt detta.

Den domen kan inte överklagas. Peab, med Anders Björner, regionchef i Västerås i spetsen gör fortfarande ihärdiga försök att få till en extra stämma för att tvinga fram en förlikning. Förlikningsbuden har höjts genom åren. Det började med 30 000 kronor som sedan växte till fem miljoner. Nu har man nått vägs ände. Föreningen vill ha tillbaka sin mark, inte pengar – punkt slut.

Borätt forum når Peabs Anders Björner på telefon: Hur ser tidsplanen ut? När ska ni sätta spaden i jorden? När ska jobbet vara klart?

– Det vet väl föreningen? Tidsplanen har jag inte är här, jag är på väg att sätta mig i bilen. Du får fråga föreningen. Medlemmarna har begärt en extra stämma angående ärendet, svarar en stressad Anders Björner.

Lille-Mor Sandström-Olson, ordförande i Brf Björkbacken i Strängnäs vägrar ge upp kampen mot byggjätten Peab. Foto: Torbjörn Johansson

Lille-Mor Sandström-Olson, kommenterar Björners uttalande:
– Som sagt, det blir ingen extra stämma. Enligt den första tidsplanen som Anders Björner skickade till oss skulle arbetet starta den sjunde augusti. Sedan kallade han till ett möte den tionde augusti. Han drev frågan om förlikning så hårt att de boende blev irriterade. På mötet krävde medlemmarna brf Björkbacken i stället att han skulle prata om tidsplanen för återställningen.

– Då sa han att ”ni får en vecka på er. Det är sista chansen till förlikning”. Tidsplanen fick jag via mail och delade ut den till våra boende enligt hans önskan, säger Lille-Mor.

Hon berättar att en nyinflyttad man var den enda som var intresserad av en förlikning, men han fick inte tillräckligt många med sig.

– Vi har inte begärt en extrastämma då det inte är medlemmarnas önskan. Jag har meddelat Anders Björner att det inte blir vare sig en förlikning eller någon extrastämma, fastslår hon.

– Beslutet om återställandet av marken kom från Högsta domstolen år 2020 och då stängde Kronofogden garageinfarten till Höjdparken. Foto: Torbjörn Johansson

En extrastämma är aktuell när tio procent av de boende vill ha det. I Björkbacken handlar det om fem personer som den nyinflyttade mannen försökte värva, men en av dem har backat ur och den skriftliga uppsägningen har Lille-Mor. Hon har vidarebefordrat den till Björner. Ändå hävdar Anders Björner att ni har begärt en extrastämma?

– Han uppmanade de boende på mötet den 10 augusti att de skulle begära extrastämma och skicka ansökningarna till honom. Då sa jag till den samlade gruppen att om de vill ha en extrastämma ordnar föreningen det enligt Bostadsrättslagen. Björner styr inte vår brf det gör den medlemsvalda styrelsen, framhåller hon.

Hon och en annan person ur styrelsen träffade Anders Björner i början av juni i år, när avgörandet från Mark- och Miljööverdomstolen hade kommit. De möttes för att för att tala om återställandet av marken.

– Även då propagerade han för en förlikning.

Lille-Mor Sandström-Olsson förklarar att Anders Björner troligen har direktkontakt med den nyinflyttade mannen som försökte få till en extrastämma.

– Den mannen är den enda i föreningen som har en avvikande åsikt. Detta skapar oro och turbulens i föreningen.

Anders Björner har inget svar på frågan om vare sig återställandet av marken eller tidsplan. Han skjuter över det på föreningen.

– Beslutet om återställandet av marken kom från Högsta domstolen år 2020 och då stängde Kronofogden garageinfarten till Höjdparken. Under de här tre åren har brf Höjdparken, ägnat sig åt att i tre instanser försöka tvångsta vår mark, säger Lille-Mor.

Hon menar att Peab har haft god tid på sig att förbereda för att återställa marken, så det borde inte behövas så mycket planering och projektering nu när alla möjligheter är uttömda, menar hon. Hon tycker att det är märkligt att Anders Björner säger sig vara helt ovetande om tidplanen trots att han är ansvarig för återställandet.

– Till och med hans chef känner till tidplanen mycket väl, säger hon.

Vad händer om Peab inte återställer marken?

– Då tar kronofogden in anbud från andra byggföretag, vi får betala och invänta ersättning från Brf Björkbacken, avslutar Lille-Mor.

Föregående artikel Den jäviga interimsstyrelsen
Nästa artikel Rekordstort utbud av andrahandsbostäder

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här