AnnonsElectrolux Professional AB

Räntegarantin skyddar byggarens investering

20 nov 2023

Nyproduktion
Byggföretagen vill inte sänka priserna på de nyproducerade lägenheter som snart står färdiga. Räntegaranti är ett sätt att slippa höja avgifterna direkt.

”En trygghet både för föreningar och bostadsrättsköpare som har fattat beslut gällande sin ekonomi i ett annat ränteläge.” Så marknadsför Skanska sin räntegaranti på nyproduktion.

Räntegarantier har blivit allt vanligare vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Borätt forum frågade Olle Rundgren på Skanska hur räntegarantin fungerar och vad som är syftet:

– Räntegarantin innebär att Skanska kompenserar för den höjda kostnaden för bostadsrättsföreningens lån under de första åren. Räntegarantin minskas årsvis i takt med att lånens bindningstider löper ut och föreningarna får då själva ta ansvar för att binda om och bära kostnadsökningen på respektive lån. På så vis kommer styrelserna succesivt in i sitt ansvarstagande för sina lån och har bättre kontroll över kostnadsökningen av räntan. Detta är ett normalt förfarande att lånen binds på olika tider från början och att styrelsen ansvarar för lånen allteftersom de löper ut, svarar Olle Rundgren.

Han förklarar fördelarna för köparen:
– Den räntegaranti som vi ger våra föreningar gör att man under några år har möjlighet att succesivt och kontrollerat anpassa sig till ett högre ränteläge och därmed en högre avgift. Han betonar att räntegarantin Innebär en trygghet eftersom det inte behöver bli kraftiga höjningar av månadsavgifterna på grund av ett osäkert ränteläge på marknaden. Månadsavgiften blir stabilare och mer förutsägbar.

Räntegarantin träder i kraft när köparen flyttar in och gäller under lånens bindningstid.

Olle Rundgren framhåller att räntegarantin påverkar Skanskas marginal negativt. Alternativet att sänka priserna på lägenheterna för att få dem sålda verkar inte alls vara aktuellt.

Sänkta priser skulle tära betydligt mer på byggföretagets marginal och kanske göra bygget till en ren förlustaffär.

Frågan om hur priset skulle påverkas om avgiften höjdes direkt avfärdar Olle Rundgren som ”hypotetisk” och ”omöjlig att svara på”.

Klart är att räntegarantin har blivit ett sätt för byggföretagen att få köparna att våga investera i nyproduktion utan att behöva rea ut lägenheterna.

 

Föregående artikel Skador i spåren av stormen Hans – vad gäller i försäkringsväg?
Nästa artikel Bankinitiativ för en mer hållbar byggbransch

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här