AnnonsMiele

Skjutningar sänker lägenhetspriser

20 jan 2023

polisavspärrning
Skjutningar skapar otrygghet och sänker värdet på bostäder i närområdet.

Forskare vid KTH har undersökt hur skjutningar påverkar bostadspriser i Stockholm. Slutsats: värdet på en bostad kan sänkas med upp till 200 000 kronor om det förekommit skjutning i närheten.

Forskarna, professor Vania Ceccaro och professor Mats Wilhelmsson genomförde studien 2017-2019. Resultaten är publicerade i rapporten What effect does gun-related violence have on the attractiveness of a residential area?

Under den undersökta perioden skedde 98 skjutningar, 12 med dödlig utgång, 35 skadade och övriga utan att någon kom till skada.

Forskarna skriver att en bostads attraktivitet till stor del är beroende av läget – och att köpare gärna söker lugna, trygga lägen. En skjutning i närområdet sprider förstämning och ger området ett stigma som kan påverka värdet på bostäderna negativt.

Undersökningen visar att påverkan på bostadspriserna blir högre ju närmare Stockholms innerstad som skjutningen sker. I områden som redan har ett dåligt rykte på grund av hög kriminalitet tycks påverkan av en enskild skjutning bli lägre.

Forskarna fann att priserna trycktes ner med mellan 60 000 och 200 000 kronor om en skjutning skett i bostadens omedelbara närhet, och att effekten kvarstod i upp till 200 dagar.

Data om bostadspriser kom från Mäklarstatistik AB, som täcker in omkring 90 procent av alla bostadsförsäljningar i Stockholm.

Föregående artikel Viktigt att boende i bostadsrättsföreningar får del av elstöd
Nästa artikel Urbana villor

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här