AnnonsElectrolux Professional AB

Svårt och dyrt att ta sig ur bundet elavtal

5 sep 2022

En fördel med timpris är att man som kund kan anpassa förbrukningen till en tid på dygnet då elpriset är lägre och därmed betala mindre, vilket vanliga avtal inte ger möjlighet till. Foto: Adobe Stock

Skyhöga elpriser leder till att många hushåll nu överväger att säga upp sina elavtal för att i stället gå över till ett timprisavtal. Efterfrågan på sådana avtal ökar kraftigt. När kunder hos Vattenfall och E.ON vill byta avtal tas en olaglig avgift ut.

En fördel med timpris är att man som kund kan anpassa förbrukningen till en tid på dygnet då elpriset är lägre och därmed betala mindre, vilket vanliga avtal inte ger möjlighet till.

När kunder med bundna elavtal hos Vattenfall eller E.ON vill byta avtal internt, tar bolagen ut en avgift trots att det strider mot elbranschens allmänna avtalsvillkor.

Att ta sig ur ett bundet elavtal kan dock bli en komplicerad och dyr historia på grund av så kallade brytavgifter, vilka är tänkta att kompensera elbolag för förluster som kan uppstå om avtal avbryts i förtid.

För att få ut ersättningen måste bolaget ifråga visa att konsumentens avtalsbrott orsakar bolaget skada. Hur brytkostnaden ska beräknas är upp till varje enskilt elhandelsföretag att bestämma, men den får bara tas ut i de fall kunden byter till ett annat bolag.

– Som villkoret är formulerat får brytavgift endast tas ut om man byter till ett annat elhandelsbolag, säger Konsumentverkets jurist Ulrika Edlund till SvD.

En rundringning som tidningen gjort visar samtidigt att både Vattenfall och E.ON väljer att ta ut brytavgifter utan hänsyn till detta, det vill säga även kunder som byter till ett annat avtal inom  samma bolag krävs på denna avgift.

När SvD frågar Vattenfall Sveriges privatkundschef Jonas Stenbeck om de inte följer branschens avtalsvillkor, svarar han så här:

– I det fall en kund hos ett elhandelsföretag vill byta från en avtalsform till en annan avtalsform hos samma elhandlare är det upp till varje elhandlare att klargöra på vilka villkor man tillåter det.

Energiminister Khashayar Farmanbar menar att Konsumentverket bör agera redan i nuläget om elhandelsföretag inte följer avtalsvillkoren.

– Det är Konsumentverket som har tillsyn över frågor som faller in under de allmänna avtalsvillkoren och därför bör Konsumentverket agera om detta inte följs, förklarar han för SvD.

Han tillägger att den snabbaste lösningen är att Energiföretagen Sverige och Konsumentverket, som avtalar kring de allmänna avtalsvillkoren, tar en diskussion om detta.

Källa: SvD

Föregående artikel Skillnaden mellan garage och parkeringsplats
Nästa artikel Risk för tredubblade elräkningar i vinter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här