AnnonsElectrolux Professional AB

Trots sänkning – friköp innebär stor skuldsättning

10 dec 2021

Att friköpa sin tomt är för de allra flesta föreningar i Stockholm en omöjlighet.
I nuläget skulle det, för en förening i Stockholms innerstad, innebära en genomsnittlig skuldsättning på 27 000 kronor per kvadratmeter. Det visar en analys från fyra bostadsorganisationer. Det nya förslaget som Borätt skrev om tidigare i veckan upplevs inte tillräckligt.

En befintlig bostadsrättsförening anses högt belånad redan vid en skuldsättning på 9 000 kronor per kvadratmeter. För ytterstaden är friköpspriset i genomsnitt knappt 8 000 kronor, vilket ger en skuldsättning på i snitt 13 000 kronor per kvadratmeter.

Bostadsrätterna, Fastighetsägarna Stockholm, HSB Stockholm och Riksbyggen har presenterat nya siffror, där förutsättningarna kartlagts för omkring 90 bostadsrättsföreningar med tomträtt. Analysen visar att avgälden motsvarade 22 procent av föreningarnas genomsnittliga driftkostnad år 2010. År 2020 hade den ökat till 62 procent.

Få föreningar lyckas göra friköp

Efter att Stockholms stad beslutade om höjda tomträttsavgälder 2017 har intresset för att friköpa marken ökat och cirka 400 bostadsrättsföreningar inkommit med friköpsförfrågan sedan dess. Men endast tre föreningar har lyckats genomföra ett friköp, vilket är färre än 1 procent av Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt.

Nu har den nya utredningen från Exploateringskontoret kommit fram till att friköpspriserna ska sänkas från 100 till 85 procent av marktaxeringsvärdet. Men det imponerar inte på Claes Kjellander, ordförande för Tomträttsupproret i Stockholm.

– Det är ett slag i luften skulle jag säga. Om vi inte hade råd att köpa för 531 miljoner 2015, så har vi inte råd att köpa den för 825 miljoner nu. Sedan har vi avgiftshöjningar som är ohållbara också, säger han till Borätt med hänvisning på de snabba prisökningarna på marken.

Vad skulle du tycka ett bra förslag var?

– De förslagen som Bostadsrätterna, Fastighetsägarna Stockholm, HSB Stockholm och Riksbyggen har skrivit om i sin debattartikel tycker vi är bra. Men det här förslaget kommer inte leda till friköp i någon större omfattning, säger han.

Föregående artikel Asbest-skandal vid miljonprogramsrenovering
Nästa artikel Uppjagad stämning bakom taggtråden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här