AnnonsMiele

Tuffare redovisningsregler införs för brf:er

29 dec 2023

Från och med årsskiftet införs strängare regler för redovisning av ekonomin i svenska bostadsrättsföreningar. Dessa regler, beslutade av Statens Bokföringsnämnd, syftar till att öka transparensen och underlätta för både allmänheten och boende att bedöma och jämföra olika föreningar.

Nu gäller nya tuffare regler för hur ekonomin ska redovisas i alla landets bostadsrättsföreningar. Sju nyckeltal blir obligatoriska i årsredovisningarna. Foto: Adobe Stock.

Reglerna kommer att göra det lättare för både allmänhet och boende att hitta de bästa föreningarna – och välja bort de sämsta.

– De nya redovisningsreglerna som nu är klubbade är ett stort steg framåt. Och det är ju bättre sent än aldrig, säger Erik Davidsson, delägare i Borevision, som i över ett decennium varnat för bristande transparens i landets bostadsrättsföreningar.

Följande sju nyckeltal blir obligatoriska i årsredovisningarna från och med den 12 december 2023, och måste även redovisas för de tre föregående åren:

  1. Skuldsättning per kvadratmeter: Mäter föreningens skuldsättning i förhållande till byggnadens yta.
  2. Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt: Anger skuldsättningen per kvadratmeter för de delar av byggnaden som är upplåtna med bostadsrätt.
  3. Sparande per kvadratmeter: Visar hur mycket föreningen sparar i förhållande till byggnadens yta.
  4. Räntekänslighet: Redovisar hur mycket föreningens räntekostnader påverkas av ränteändringar.
  5. Energikostnad per kvadratmeter: Anger kostnaden för energi per kvadratmeter.
  6. Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt: Mäter årsavgiften i förhållande till ytan för de delar av byggnaden som är upplåtna med bostadsrätt.
  7. Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter: Visar hur mycket årsavgifterna utgör av föreningens totala rörelseintäkter i procent.

Förutom dessa nyckeltal blir det obligatoriskt att ange om föreningen äger sin mark eller hyr den. Detta kommer att bidra till att öka öppenheten omkring så kallade ”tomträtter”, särskilt viktigt i områden där detta kan påverka bostadspriserna. Vidare förväntas kommande regeländringar, såsom obligatorisk komponentavskrivning, ytterligare förbättra förståelsen för föreningarnas ekonomiska ställning och underhållsbehov.

 

Föregående artikel Elskatten höjs och elpriserna tredubblas
Nästa artikel Lyft föreningen till nya nivåer

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här