AnnonsElectrolux Professional AB

Ur arkivet: Undvik dyra vattenskador

21 mar 2021

De vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. Men det finns en hel del som både medlem och styrelse kan göra för att undvika att drabbas.  

Text: Caroline Säfstrand  

En vanlig orsak till kostsamma vattenskador är att medlemmarna inte renoverar badrummen i tid. Tätskikt har en begränsad livstid och som boende är man underhållsansvarig.  

 Därför är det bra om föreningen med jämna mellanrum gör en så kallad statuskontroll av badrummen. Då kan problemen åtgärdas innan skadan uppkommit, menar Veronica Karlén, Styrelsesupport på Borätt Forum. 

Andra vanligt förekommande problem är läckage från tvätt- och diskmaskiner eller element. Och är badrummets golvbrunn inte rensad kan den orsaka översvämning som når ända ut i hallen.  

– Ett tips är att påminna om vikten av att tömma golvbrunnen och se över maskinernas rör i det informationsblad som föreningen går ut med till medlemmarna, säger Veronica.  

Styrelsen är spindeln i nätet

Om skadan väl är skedd måste en skadebesiktning göras för att föreningen ska kunna uppskatta omfattningen av skadan. Alla parter måste också kontakta sina försäkringsbolag. Generellt ligger tät– och ytskikt på medlemmen, och stommen på föreningen men det kan förekomma skillnader när det gäller gränsdragningen. 

– Vid en vattenskada är styrelsens roll lite som att vara spindeln i nätet som ska hålla kontakt med de boende, entreprenörer, försäkringsbolag med flera. Det gäller att veta vad bostadsrättslagen och stadgarna säger och vem som ska bekosta vad. Eftersom detta är tidskrävande för styrelsen väljer många att lägga uppdraget på sin förvaltare, säger Veronica. 

Försäkringen gäller inte alla skador

Hur kan man då förebygga vattenskador? Svaret är underhåll. Föreningen bör ha en bra underhållsplan – och följa den. Att skjuta viktiga stambyten eller renoveringar på framtiden kan bli kostsamt. Eric Rubenson, försäkringsjurist på Leif Bolander & Co, menar att det är viktigt att komma ihåg att försäkringen inte täcker alla vattenskador.  

– Det vi pratar om är vattenskador inomhus, från ledningar, badrum, kök med mera. Läckage utifrån, exempelvis från fasader, fönster och hängrännor täcks inte av försäkringen. Det har hänt att boende lämnat balkongdörren öppen och åkt iväg. Sedan har det kommit ett skyfall och regnvattnet har runnit rakt in i lägenheten. I en sådan situation gäller inte försäkringen och man kan dessutom bli skadeståndsskyldig mot föreningen som måste torka golvbjälklag. Att försäkringen täcker alla vattenskador är en vanlig missuppfattning. En annan är att man kan behålla ett gammalt badrum som egentligen är i behov av renovering eftersom försäkringen täcker ett nytt badrum vid vattenskada. 

– Så är det inte. Ett badrum måste vara rätt utfört och fungerande för att försäkringen ska gälla, säger han och poängterar vikten av att anlita en legitimerad firma med rätt behörighet och ansvarsförsäkring. 

– Har du gjort fel i valet av entreprenör kan du också bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen.  

Välj rätt försäkring

Hos alla stora bolag gäller försäkringar i grunden för ungefär samma saker. Det som skiljer är priset. Men väljer man den billigaste ska man också gå in och titta på vilken självrisk som gäller – ofta är den högre. I fastighetsförsäkringen finns en extra självrisk som alla bolag erbjuder när det gäller vattenskador som beror på bristfällig våtrumsisolering eller åldersförändringar i rör och installationer. Då har man en grundsjälvrisk, som är ett halvt eller ett helt basbelopp (det står i försäkringsbrevet), den extra försäkringen står aldrig med i försäkringsbrevet – men alla bolag har den och den är olika stor i olika bolag. I vissa fall kan den vara två till tre basbelopp – i andra ett halvt.  

– Med tanke på att ett basbelopp är 47 300 kr i dag kan en intjänad premiekrona bytas till stor förlust vid första vattenskadan, säger Eric. 

Medlemmen bör, förutom en hemförsäkring, också ha ett så kallat bostadsrättstillägg som ersätter skador på det som medlemmen är ansvarig för. Bostadsrättstillägget kan antingen tecknas gemensamt eller individuellt av föreningens medlemmar. Allt fler föreningar väljer att komplettera sin fastighetsförsäkring med ett gemensamt bostadsrättstillägg. I grunden fungerar alla försäkringsbolag på samma sätt även gällande detta, men det finns en del förmåner hos vissa bolag, exempelvis begränsat åldersavdrag. Eric Rubenson rekommenderar att man som styrelse tydligt informerar medlemmarna om att man valt att köpa en extra försäkring till medlemmarna, men att man inte kan garantera att den är bättre än det bostadsrättstillägg som medlemmen eventuellt har via sin hemförsäkring.  

– Som medlem kan du välja att behålla ditt eget bostadsrättstillägg, trots att du redan omfattas av det som föreningen tecknat. Vid en skada får du inte dubbel ersättning, men du kan välja att utnyttja det mest förmånliga, avslutar han. 

Föregående artikel Ur arkivet: Vem ansvarar för föreningens brandskydd?
Nästa artikel Bostadsrätter på halvön vid Masthuggskajen

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här