AnnonsElectrolux Professional AB

Nu ska regelverket förtydligas

25 jan 2021

I förra veckan meddelande regeringen att regelverket för ombyggnad ska förtydligas. Det regelverk som ligger just nu är krångligt att förstå vilket gör att många undrar vad det egentligen är som gäller vid ombyggnationer.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om och hur regleringen av ombyggnad kan förtydligas. Detta då det nuvarande regelverket är krångligt att förstå. Borätt Forum har varit i kontakt med finansdepartementet för att försöka få en tydligare bild av vad regelverket innebär och varför de ska utredas.

”Regelverket uppfattas av många aktörer som krångligt och svårtolkat. Det uppfattas som bland annat som oklart var gränsen mellan vad som är ändring genom ombyggnad och annan ändring. Skillnaden mellan dessa två är att kraven vid ombyggnad omfattar hela byggnaden, detta kallas för följdkrav.”, skriver Finansdepartementet i ett mejl.

Inget nytt problem

Att regeringen väljer att påbörja utredningen nu beror bland annat på att regelverket som det ser ut idag kan hindra bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare att göra förbättringsåtgärder i sina fastigheter.

”Eftersom det framkommit i betänkande och remissvar att regelverket uppfattas som krångligt finns det anledning att vidta åtgärder för att tydliggöra regelverket, och ett första steg blir uppdraget till Boverket att utreda om det går att förtydliga. Missuppfattningen kring ombyggnad kan medföra att fastighetsägare avstår att göra förbättringsåtgärder avseende, exempelvis tillgänglighet, som de annars hade genomfört.”

 

För bostadsrättsföreningar kan utredningen resultera i ett tydligare regelverk vad gäller lokalkonverteringar. Som BRF idag kan det vara svårt att påbörja en konvertering utan extern hjälp. Något som snart kan komma att ändras.

”Samma missuppfattning kan medföra att de (fastighetsägare red anm.) avstår från att omvandla lokaler till bostäder. Byggregler är dock bara en av flera faktorer som kan vara ett hinder för omvandling från lokaler till bostäder.”, skriver Finansdepartementet avslutningsvis.

Den 30 november ska Boverket redovisa vad de kommit fram till.

Föregående artikel Per Bolund: ”Sverige blir först i världen”
Nästa artikel

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här