AnnonsElectrolux Professional AB

Per Bolund: ”Sverige blir först i världen”

22 jan 2021

Byggfusket kostar omkring 100 miljarder varje år och byggnader står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Detta var några av de ämnen som diskuterades mellan Per Bolund och aktörer från byggbranschen under fredagen. På mötet presenterades även en plan som sätts igång 2022 – som gör Sverige världsunika.

Under fredagsförmiddagen samlade bostadsminister Per Bolund återigen aktörer från byggbranschen för en uppföljning av fjolårets byggsamtal. Ett möte som enligt Per Bolund gick bra. Under mötet redovisades bland annat regeringens åtgärder under det gångna året.

– Våra åtgärder överträffade de förväntade utfallet och de prognoser vi gjorde. Byggbranschen har klarat av pandemin väl, säger han till Borätt Forum.

”Detta är revolutionerande”

Något som även diskuterades under delar av mötet var klimatet. Från januari 2022 kommer det att finnas klimatdeklarationer för varje nybygge berättar Per Bolund. Detta är något som gör Sverige världsunika.

– Detta är revolutionerande, Sverige blir först i världen med detta. Nu förväntar jag mig att byggarna gör en snabb omställning och att de gör sitt yttersta för att minska klimatavtrycket, säger han.

Att införa klimatdeklarationer var något som väckte positiva reaktionerna bland mötesdeltagarna berättar Bolund. Även vårt grannland Finland planerar att införa klimatdeklarationer, men först till 2025. Därefter är det troligt att ett samarbete kommer finnas mellan länderna berättar Per Bolund.

Hur kommer det påverka bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare?

– Jo men det kommer att ge en ökad trygghet för de som beställer fastigheter. Och kan vi få stopp på byggfusket kommer kostnaderna bli lägre för fastighetsägarna. Det är även positivt att man kommer kunna se klimatdeklarationerna. Det gör att man kan kräva hög kvalité och att bygget har ett hållbart tänk, säger Per Bolund.

Bostadsministern ryter till

En dyster del av byggbranschen är fuskbyggandet. Varje år kostar byggfusket cirka 100 miljarder svenska kronor. Något som fått Per Bolund att reagera starkt.

– Byggfusket måste tas på allvar nu. Det är ett rent slöseri med pengar som kan gå till viktigare saker, avslutar Per Bolund.

Christopher Blanck
Föregående artikel Tips till nybildade styrelser
Nästa artikel Nu ska regelverket förtydligas

1 Kommentar

  1. Ja byggfusket drabbar oss medlemmar i en bostadsrättsförening direkt. Våra fuskbyggda hus kostar mig och övriga medlemmar i föreningen 50 miljoner kronor.
    På 50-talet var det seriösa byggmästare som byggde hållbart för framtiden, sedan kom miljonprogrammet och då hade byggbolagen inte något incitament för det längre. Byggmästare blev byggtestare istället!
    Nya material och metoder började kombineras i allt högre takt och det blev inte billigare utan tvärtom. Dessutom ett system med räntebidrag som inte pressade byggpriserna direkt.
    Nej nu måste vi börja bygga både klimatsmart och resurssnålt utan fusk för att kunna möta framtidens krav.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här