AnnonsElectrolux Professional AB

Tips till nybildade styrelser

22 jan 2021

Det finns några saker som en styrelseledamot alltid bör tänka på. Om det är första gången du sitter i en styrelse, eller om du tänkt gå med i föreningens styrelse – då ska du läsa detta! 

 

Styrelsen har tystnadsplikt


Styrelsens ledamöter och suppleanter får ej föra vidare vad styrelsen diskuterar inom sig. Detta då man ibland som ledamot kan få information som kan vara till skada för föreningen eller en enskild medlem om den förs vidare. Därmed gäller att styrelsen ska vara varsam med den information som styrelsen får till sig.

 

Styrelsemöten

Alla möten ska protokollföras och numreras  i nummerföljd och förvaras på säker plats.Vanligt är att man kallar suppleanter till styrelsemöten men de har ingen rösträtt.

Ledamot får ej  besluta i diskussioner som rör dem själva eller närstående

Styrelseledamot bör “jäva” ut sig en gång för mycket än en gång för lite

Likabehandlingsprincipen

Man får ej gynna eller vara orättvis

Anmäla ändringar till bolagsverket, detta så att firmateckningen blir korrekt

Om stämman ej har utsett vem som ska vara ordförande av ledarmötena så ska styrelsen utse detta inom sig och anmäla detta till bolagsverket

Fördela arbetsuppgifter/ansvarsområden mellan  ledamöterna

Styrelsens ledamöter har lika stort ansvar mellan sig

  • Informera förvaltare om  den nya styrelsen, kontaktvägar och om medlemmarna ska få denna information
  • Om stämman fattat några beslut så behöver det säkerställas att besluten blir genomförda.

Fullmakter

Se över de fullmakter som är signerade på föreningen så att dessa gäller och är korrekta

Vårdplikt om föreningen

Föreningens intresse ska alltid styra de beslut som styrelsen fattar

Gå en styrelseutbildning


Ibland saknas den kunskap som krävs för att styrelsearbetet ska fungera ordentligt.  Då kan det vara bra att gå en styrelseutbildning för att höja kunskapsnivån inom styrelsen. Det finns många alternativ där ute för de som är intresserade, och ett är Storholmen Förvaltnings Styrelsesupport som skräddarsyr styrelseutbildningar, är ni intresserade av det kan ni höra av er till styrelsesupport@storholmen.se

Föregående artikel Missa inte: Anmälan till Klimatklivet
Nästa artikel Per Bolund: ”Sverige blir först i världen”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här