AnnonsFrågor och svar

Varför tiger brf-Sverige om byggfusk?

1 maj 2022

 

För en tid sedan ställde Borätt Forum en fråga på hemsidan till läsarna: Har er förening råkat ut för byggfusk i nybyggnation eller vid ombyggnad? Kommentarsfältet fylldes av historier, den ena värre än den andra.

Men väldigt få vill framträda öppet i tidningen. Många hänvisar till att man är inne i en förhandling med byggbolaget. En del tillstår att de inte vill skylta med att föreningen har problem eftersom det kan ju påverka lägenhetspriserna negativt.

Boverkets senaste kartläggning visar att fel, brister och skador i nyproduktion och vid renovering kostar en bra bit över 100 miljarder kronor varje år. En stor del av den notan hamnar hos hushåll som köper nyproducerade bostadsrätter.

Enkätsvaren vi fick på vår fråga vittnar om att problemen är omfattande:

”Husen är byggda 2001–2002 – felbyggda rör, vilket orsakar återkommande vattenskador.
Värmestamventiler är inte justerade, vilket gör att lägenheterna blir antingen för kalla eller för varma. Fuskventiler i flera lägenheter, styrsystemet inte funktionellt, fuskvärden i protokoll.”
Brf i södra Stockholm

Vårt hus stod klart 2008 och är i flera avseenden ett fuskbygge. Vi har bytt ut hela vårt tak 2019 och 2020 började vi få STORA problem med vattenläckor så nu är alla vattenrör i huset utbytta.”

Brf Göteborg

 

”Enstegstätade fasader där fukt och mögel dykt upp i stor omfattning efter att 10-årsperioden löpt ut. Avsaknad av dränering runt husen trots att byggritningarna visar att sådan ska finnas vilket resulterat i frostsprängningar av socklarna.”

Brf i nordvästra Stockholm

 

En orsak till att Sverige generellt har mycket byggfel är slapp byggkontroll.

– Sverige har en extremt liberal lagstiftning som bygger på egenkontroller, säger Sven Thelandersson, professor emeritus vid Avdelningen för Konstruktionsteknik, Lunds tekniska högskola. Han framhåller att Sverige skiljer ut sig i jämförelse med övriga nordiska länder.

− Allmänintresset tas inte tillvara i byggprocesserna, utan det är byggbolagens särintressen som får styra, säger han.

Erika Björkdahl, Institutet för fastighetsrättslig forskning, IFF, i Uppsala förklarar varför bostadsrättsköpare är extra utsatta:

− Ett klassiskt entreprenadavtal ingås mellan två parter – en beställare och en utförare. Men när det gäller nyproducerade bostadsrätter kommer beställare och utförare från samma sida, säger hon och sätter fingret på en riktigt öm punkt:

− Formellt är bolaget och föreningen olika juridiska personer men det föreligger en intressegemenskap mellan dem. När man bygger hyreshus brukar det finnas två parter, och beställaren kan ställa hårda viteskrav och kontrollera att bygget håller rätt kvalitet. Men de som köper och ska bo i bostadsrätter får inte bli medlemmar i det här skedet, därför saknar de helt insyn i projektet.  Bostadsrätterna säljs långt innan huset står färdigt vilket beror på att bankerna kräver ett visst antal tecknade bostadsrätter för att bevilja lån.

– Det finns ingen som företräder bostadsrättsägarnas intressen så de har inte möjlighet att utöva påtryckning så att projektet blir klart i tid.  En annan effekt av arrangemanget är att det inte finns någon oberoende kvalitetskontroll av byggprojektet, förklarar hon.

Erika Björkdahl kallar bostadsrättsprojekten ”en frizon för entreprenörer”.

− Byggentreprenörernas risk är mycket låg. Eftersom entreprenören står för slutbesiktningen och byggstyrelsen godkänner finns risk för att besiktningsprotokollet blir ett papper utan substans.

Hon har sett exempel på att byggstyrelserna släpper igenom fel som en vanlig beställare inte skulle godta, och de kan också släppa igenom ändringar som försämrar kvaliteten på byggnaden utan att slå av på priset. Lagen skyddar inte köparna. Tvärtom!

− I ett fall som avgjordes i HD 2013 förlorade en bostadsrättsförening som stämt entreprenören för att ha byggt ett ovanjordiskt garage i stället för det underjordiska garage som skulle finnas enligt ritningar och prospekt. Ovanjordslösningen sparade in 9,5 miljoner kronor som hamnade i entreprenörens ficka. Entreprenadsumman justerades inte, så köparna fick inget avdrag på priset. HD dömde till entreprenörens fördel eftersom byggstyrelsen som kontrollerades av entreprenören fattat beslutet om ändringen i full enighet.

En revidering av Bostadsrättslagen är på gång, problemet med byggstyrelser berörs dock inte. Men så länge brf-Sverige tiger kommer bostadsrättsköpare att vara fortsatt rättslösa, och byggentreprenörer kommer att kunna fortsätta leverera undermåliga nybyggen. Många måste trycka på för att regelverket ska ändras.

Om ni vill berätta – hör av er till Borätt Forum.

 

 

 

 

 

Föregående artikel Sammanslagning av bostadsrätter
Nästa artikel ”En signal som hushållen ska ta på allvar”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här