AnnonsElectrolux Professional AB

Vem bor här?

6 dec 2023

Den senaste tidens våldsutveckling gör frågan högst relevant – skjutningar och sprängningar har skett mot fastigheter där människor med anknytningar till kriminella nätverk är skrivna.

Helt oskyldiga människor har fått sätta livet till. Därför är det viktigt att hålla koll på vem som är skriven i föreningen. Om någon helt okänd person är skriven på adressen är det viktigt att uppgiften tas bort. Den felaktiga folkbokföringen kan ha kommit till av olika skäl, ibland i bedrägligt syfte. Kriminella nätverk sätter många gånger i system att skriva människor på adresser där de inte bor.

Vem bor här? Det är lätt att skriva sig på en annan adress och utsätta grannar för risker. Så det gäller för både föreningar och privatpersoner att regelbundet kolla vilka som är skrivna på adressen och anmäla alla fel till skattemyndigheten.

Det är lätt att anmäla flytt till en adress. Att medvetet skriva sig felaktigt på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, ett brott som kan ge böter eller fängelse. Både brf-styrelsen och den enskilda bostadrättsinnehavaren bör ha koll på vilka som är skrivna på adressen. Jens Lindqvist på Skatteverket förklarar att myndigheten ser allvarligt på fel i folkbokföringen och uppmanar den som upptäcker en felaktig uppgift att anmäla felet. Han förklarar att privatpersoner kan logga in i tjänsten genom Mina sidor på Skatteverkets webbplats. Det går då att se vilka som är folkbokförda på samma adress som den som loggar in är folkbokförd på. Om något inte stämmer, går det att rapportera in felet och delge Skatteverket den information man har direkt i tjänsten.

En orsak till att personer skriver sig på en adress där de inte vistas kan vara att de försöker skydda sig mot olika typer av hot. Skattemyndigheten har svårt att kontrollera omfattningen, även om de på senare tid prioriterat frågan.

– Det är viktigt att vi får reda på fel i folkbokföringen. Vi har inte resurser att agera på allt, men vi gör en riskbedömning. Om den felaktiga folkbokföringen kan orsaka obehag, verkar vara en del i ett brottsupplägg, eller orsaka samhällsskada måste vi se till att det blir rätt.

 

 

Föregående artikel Full koll på takskottningen?
Nästa artikel Hindra att obehöriga skriver sig i ditt hem

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här