AnnonsMiele

Full koll på takskottningen?

6 dec 2023

De flesta bostadsrättsföreningar har avtal med en entreprenör som sköter snöröjningen.

Snön faller för fullt över hela Sverige. Som fastighetsägare gäller det att ha koll på ens skyldigheter och juridiska ansvar när det gäller takskottning. Sammanfattningsvis kan man säga att en bostadsrättsförening har ansvaret för att se till att is och snö inte rasar ner från fastighetens tak.

När stora mängder snö faller och det sedan blir stora förändringar i vädret så är risken stor för snöras och istappsbildning. När snön smälter bildas vatten mellan snön och yttertaket vilket ju ökar risken för ras. Ytterligare en riskfaktor är att många brf:er omvandlat vindar till bostäder, vilket gör att yttemperaturen är högre och ökar rasrisken.

De flesta bostadsrättsföreningar har avtal med en entreprenör som sköter snöröjningen. Det finns bevakningsavtal, där entreprenören avgör när det föreligger behov av snöröjning, och  avropsavtal, där det är föreningen som ansvarar för att ringa entreprenören när det är dags.

Dennis Savetun, Storholmen förvaltning, förordar bevakningsavtal – då är det entreprenören som ansvarar för att snöröjningen sker i tid enligt det avtal som upprättats. Men huvudansvaret ligger alltid hos föreningen.

Ett avropsavtal är billigare, men det kan bli dyrt om någon skada inträffar. Om snö och is rasar ner och skadar bilar, eller att förbipasserande halkar och skadar sig på gångbanan utanför huset kan föreningen bli ansvarig både skadeståndsrättsligt och straffrättsligt, menar han.

När det gäller snöröjning allmänt – var går gränsen?

– Det kan skilja sig mellan olika kommuner. I princip brukar trottoarer vara kommunens ansvar, men i vissa fall är det föreningen som äger marken. Det kan också finnas lokala föreskrifter som reglerar vem som har ansvaret. Mitt råd till föreningen är att kolla med kommunen vad som gäller, säger Dennis Savetun.

 

 

Föregående artikel Ofrivilliga sambos ­– polisanmälan är bästa rådet
Nästa artikel Vem bor här?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här