AnnonsElectrolux Professional AB

Fjärrvärme – orimliga priser

2 feb 2024

Många fjärrvärmebolag har orimligt hög lönsamhet. Det visar en ny rapport från Fastighetsägarna, som granskat fjärrvärmebranschens avkastningsnivåer. I slutändan går det ut över kunderna, som betalar för höga avgifter.

−Det gäller för föreningarna att hitta sin ekonomi utifrån den här nya ”normalnivån”. Ett kostnadsläge som kommer att råda framöver, säger Carl Lidholm Stockholm Exergis enhet för försäljning, produkter & tjänster.

−Det gäller för föreningarna att hitta sin ekonomi utifrån den här nya ”normalnivån”. Ett kostnadsläge som kommer att råda framöver, säger Carl Lidholm Stockholm Exergis enhet för försäljning, produkter & tjänster. Foto: Stockholm Exergi.

Fjärrvärmedistribution är ett naturligt monopol. Trots detta sker prissättningen på affärsmässiga grunder. Det gör att kunden hamnar i underläge. Det är därför viktigt att branschens vinstnivåer granskas.

−Det gäller för föreningarna att hitta sin ekonomi utifrån den här nya ”normalnivån”. Ett kostnadsläge som kommer att råda framöver, säger Carl Lidholm Stockholm Exergis enhet för försäljning, produkter & tjänster.

Fastighetsägarna har uppmärksammat fjärrvärmebolagens höga lönsamhet tidigare. En ny rapport visar att vinsterna för många bolag fortsatt är höga.

−Det är självklart bra om företag gör vinst, oavsett om de är offentligt eller privat ägda. Fjärrvärmebolag verkar dock på en monopolmarknad, och måste bedömas på ett annorlunda sätt än konkurrensutsatta företag. Monopolföretag bör inte ha hög avkastning över en längre period. I praktiken innebär det att många fjärrvärmekunder betalar en orimligt hög taxa säger David Björnberg på Fastighetsägarna.

I rapporten redovisas avkastningen för samtliga Sveriges fjärrvärmebolag. Dessutom analyseras bolagens soliditet och utdelningsandel.

−Den här höjningen av fjärrvärme med 12 procent är den största sedan 2004 så det är inte överraskande eller oväntat att fastighets- och bostadsrättsägare reagerar, säger Carl Lidholm Stockholm Exergis enhet för försäljning, produkter & tjänster.

Om ni hade haft konkurrenter på fjärrvärmemarknaden hade även ni tvingats anpassa er och då hade det förmodligen inte sett ut så här?

−Det håller jag inte med om. För om man tittar på fjärrvärmen som uppvärmning, alternativen som finns kontra kostnadsutvecklingen ser det ut så inom energibranschen. Jämför du elpriser innan Rysslands invasion av Ukraina har fjärrvärmen har ökat marginellt i pris.

Kan vi vänta oss fler prishöjningar?

−Nej, inte under år 2024 men under 2025 och framåt kan ”normala” förändringar av fjärrvärmepriserna ske och då handlar det om prisökningar mellan 3-7 procent.

Ni gjorde en prognos för år 2022 den fick ett spann mellan -2 och +5 procent i kostnadsökning för 2024?

−Den prognosen har vi missat, vi kunde inte se de omvärldshändelser som skedde eller dess långsiktiga följder. Jag tror att de flesta av våra kunder kan förstå om vi missar en prognos en gång men inte två gånger, då tappar de förtroendet för oss.

Det är omvärldshändelser som motiverar Stockholm Exergis prishöjningar. Carl Lidholm menar att vi har en energimarknad under kraftig turbulens de senaste två åren tillbaka där el- och bränslepriser dragit i väg.

Dina tips till en redan ”kostnadstung” brf?

−Vi tror att fjärrvärmepriserna har stabiliserat sig på den här högre nivån. Det gäller för  föreningarna att hitta sin ekonomi utifrån den här nya ”normalnivån”. Ett kostnadsläge som kommer att råda framöver.

De 800 fastighetsägare och brf:er som vill medla ansöker om detta och sedan det måste finnas grund för att ta upp ärendet i fjärrvärmenämnden som hade sitt första möte i slutet av januari.

− Då var det fem stycken som ansökt om medling men fjärrvärmenämnden avslog samtligas begäran som de ansåg saknade en grund.

−Många bolag menar att höga vinster ska finansiera framtida investeringar. Det är ett argument som inte håller när man granskar siffrorna noggrannare, säger David Björnberg, omvärldsanalytiker, fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna.

Högst avkastning av alla bolag hade Värmevärden i Hofors AB, som i genomsnitt hade en avkastning på 26,2 procent under perioden. Adven äger också bolaget med näst högst lönsamhet – Adven Energilösningar AB.  Nästan samtliga bolag med högst avkastning har också en mycket god soliditet.

−Många bolag menar att höga vinster ska finansiera framtida investeringar. Det är ett argument som inte håller när man granskar siffrorna noggrannare. Bolagen med högst avkastning har goda möjligheter att finansiera investeringar med hjälp av lån, säger David Björnberg.

 

Föregående artikel Styrräntan ligger still
Nästa artikel Hej då papperskvitton!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här