AnnonsElectrolux Professional AB

Dags att se över lokalavtal

6 feb 2023

Indexutvecklingen av KPI, som är en del av många lokalavtal, har inte motsvarat utvecklingen av marknadshyra de senaste åren. Därför är det dags att se över avtalen.

Därför rekommenderar vi föreningar som sitter i gamla avtal att se över dessa nu, säger Jacob Bellstam på Borätt Forum Styrelsesupport. Att få ut maximal hyra är alltid viktigt eftersom styrelsen har ett ansvar att maximera föreningens intäkter för att på så sätt värna om föreningens ekonomi. Detta är särskilt viktigt nu när de kostnadsdrivande posterna såsom energi- och räntekostnader för bostadsrättsföreningar har höjts under 2022 och ytterligare höjningar förväntas.

Många lokalhyresavtal har en löptid som sträcker sig årsvis. Avtalen löper då ut den 31 december. Normalt gäller en uppsägningstid om 9 månader varför avtalet måste sägas upp senast den 31 mars för att kunna omförhandlas. Det finns lagar som styr hur uppsägning måste göras och det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt, annars riskerar föreningen att bli skadeståndsskyldiga, avslutar Jacob Bellstam.

Föregående artikel Hitta rätt i byggdjungeln
Nästa artikel Borättkväll – Ta del av experternas tips för att sänka föreningens kostnader – från den 2 februari

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här