AnnonsElectrolux Professional AB

Förslag till förnyat hyresstöd för lokalhyresvärdar nu klubbat

2 mar 2021

Regeringen föreslog i mitten på januari att det hyresstöd för lokalhyresvärdar som togs fram våren 2020 för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av den ökande smittspridningen skulle återinföras under perioden januari – mars i år.

Beslutet klubbades den 25 februari i Sveriges riksdag som en del i den extra ändringsbudgeten för 2021. Totalbeloppet för stödet under 2020 uppgick till 3 miljarder kronor. Stödet kommer att primärt riktas till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen. Men det kommer även riktas till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Stödet innebär att de lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt kommer hyresstödet att följa den tidigare konstruktion.

Föreslagna branscher att ta emot hyresstöd och mer om stödets utformning hittar du här

Källor: Regeringskansliet och Sveriges Riksdag

Föregående artikel Det kan bli svårare att ombilda till brf
Nästa artikel Nordens länder samarbetar för att minska klimatutsläpp

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här