AnnonsElectrolux Professional AB

Ingves chocksänkning gav minimal effekt

24 mar 2015

Trots att Riksbanken överraskade med ytterligare en räntesänkning i veckan så har det gett minimal effekt på boräntorna. Endast en bank har sänkt räntorna och justeringen är minimal.

Handelsbanken är den enda bank som har justerat sina boräntor efter att Riksbanken i veckan sänkte styrräntan från minus 0,1 procent till minus 0,25 procent. Men justeringen är minimal, åtminstone på bolån med kortare löptider.

På tremånaders bolån sänks listräntorna endast två punkter (hundradels procentenheter) och på bolån med ettårig bindningstid är räntan oförändrad. Räntan sänks desto mer för femåriga bolån, listräntan sänks 15 punkter till 2,17 procent.

Ulrica Stolt Kirkegaard är vd för Stadshypotek, Handelsbankens bolåneinstitut. Hon tycker att det är konstigt att inga andra banker sänkt boräntorna.

– Jag kan inte svara för de andra bankerna, men lite förvånad är jag också. Samtidigt är det ett knivigt ränteläge, säger Ulrica Stolt Kirkegaard.

Varför sänker ni?

–Vi gjorde en ganska enkel analys. Vi såg att vi hade ett utrymme att göra en justering för våra kunder.

Ni sänkte bara tremånadersräntan marginellt medan Riksbankens räntesänkning slog igenom helt på femåriga bolån. Hur resonerar ni?

–I hela samhället har vi en övervikt med tre månaders bolån. Med tanke på det låga ränteläget är det idag ett bra råd till våra kunder att inte ha alla sina bolån med tremånaders räntebindning, utan istället sprida riskerna genom att ha olika räntebindningstider.

Kan du förklara varför inte tremånadersräntan sänks mer?

– Våra annonserade bolåneräntor följer inte Riksbankens sänkningar av reporäntan, utan marknadsräntorna.

Hur mycket har era upplåningskostnader sjunkit?

– Vi brukar inte prata om vår upplåningskostnad på det viset. Gårdagens räntesänkningar som vi gjorde motsvarar det utrymme som fanns för att ge våra kunder lägre bolåneräntor.

Tror du att de andra bankerna kommer sänka?

– Jag tror att det vi ser nu är början på en tröghet. Tidigare har bankerna varit snabba med att sänka, men någonstans finns det en botten på hur låg räntan på ett bolån kan bli, säger Ulrica Stolt Kirkegaard.

Föregående artikel Stambyte – steg för steg: Lägg krut på förfrågningsunderlaget
Nästa artikel Lyckad Borättkväll

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här