AnnonsElectrolux Professional AB

Boverkets nya krav: Laddmöjligheter ska finnas vid nybyggen

1 feb 2021

Nya krav på laddinfrastrukturen för laddning av elfordon införs för de som lämnar in bygglov efter den 10 mars i år. Men det kommer inte gälla alla. Det meddelande Boverket under fredagen. Utöver det har Boverket även tagit fram regler med krav för hur laddutustningen ska utformas. 

I vissa fall kommer de nya kraven enbart att innebära krav på ledningsinfrastruktur, men i andra fall kommer det ställas krav på att det ska finns laddningspunkter också. För att uppfylla EU-direktiven om byggnaders energiprestanda kommer bland annat följande att gälla från den 10 mars.

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
  • Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.

I Boverkets handbok för plan- och bygglagen, PBL-kunskapsbanken, förtydligas hur och när dessa krav kommer att gälla. Något som är viktigt att tillägga är att kravet inte gäller vid alla typer av ombyggnad, utan bara om ombyggnaden har med parkeringen att göra.

”För parkeringar inne i byggnaden gäller detta bara om ombyggnaden berör byggnadens elektriska infrastruktur. För parkeringar på byggnadens tomt gäller detta bara om det sker ändringsåtgärder på parkeringen i samband med ombyggnaden.”

Föregående artikel Regeringen vill underlätta första bostadsköpet: Utreder nytt lån
Nästa artikel Mer än fördubblat antal anmälningar till FMI under 2020

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här