AnnonsMiele

Monopolföretagen gör som de vill

21 feb 2024

I oktober skrev Borätt forum om hur cirka 3000 kunder till elnätsföretaget Ellevio fått en chockhöjning av sin fasta elnätsavgift. När vi på redaktionen kontaktade Ellevio backade de, bad om ursäkt och skrev att de skulle gå ut med ett nytt brev och att inga nya dyrare abonnemang skulle börja gälla. Det nya brevet avslutades med texten ” Skulle en ändring av ditt abonnemang vara aktuell vid ett senare tillfälle kommer vi att kontakta dig i god tid innan ett eventuellt byte. Vår kursivering. Det tog tre månader.

Mindre än tre månader efter ursäkten dimper det ner ett lika skarpt formulerat och ovänligt brev som första gången till tusentals av Ellevios kunder. Återigen talades om ogiltiga avtal, feldebiteringar och att Ellevio hade fått felaktiga uppgifter in i sina system. Att de måste säkra ned i sina lägenheter, från 3 x 25 till 3 x 20 ampere, annars höjs den fasta avgiften. Dock berättar de inte att den höjs från 105 till 565 kronor i månaden.

En av de drabbade bostadsrättsföreningarna är Mallen 9 i centrala Stockholm.

─Ellevio får ju det att låta som om det är föreningens fel, säger Caroline Silverudd-Lundbom, ordförande i föreningen. Men vi har ju inte gjort någonting med de här mätarna eller säkringarna sedan det ombildades till en brf (år 2003), men de får det att låta som att vi måste åtgärda detta.

Hon berättar att hon kontaktade Ellevio efter detta nya kravbrev och menade på att ingenting ju hade hänt som föranlett en ändring och pekade på formuleringen i brevet med ursäkten. Samtalet slutade med att Ellevios representant i kundtjänsten blev arg på henne och avslutade samtalet. Hen hade uppenbarligen ingen koll på brevet med ursäkten från november.

─ Uppriktigt sagt blir man ju lite förbannad på Ellevio för att jag aldrig har varit med om maken till tonläge, säger hon.

Nu står det i Ellevios avtal att det är kundens ansvar att ha ”rätt” säkring så företaget lär inte ge sig. Samtidigt överlämnar till sina kunder att fatta beslut om en nedsäkring.  Ordförande berättar att de haft vissa problem med huvudsäkringen i några av lägenheterna med den högre nätsäkringen.

Är det driftsäkert att säkra ner? Vi har ställt frågan till Ellevio men inte fått något svar.

Tittar man runt bland elnätsbolag så ser man att villkor och avgifter skiljer sig enormt mycket åt. Flera av dessa företag som ju har ”naturliga geografiska monopol”, det lönar sig ju knappast att bygga parallella nät, har inte har någon prisskillnad alls mellan 20 och 25 ampere gällande den fasta avgiften. Men Ellevio menar på att man ska betala femdubbelt. Alltså ungefär vad hela elkostnaden, fasta avgifter, förbrukning av el, skatter och moms är för en normal lägenhet.

När vi frågar Ellevio varför får vi inget svar.

Under senaste tiden har vi skrivit om flera de monopolbranscher som gör som de vill med sina kunder; fjärrvärme-, fibernäts-, elnätsleverantörer med flera. Har ni liknande dåliga erfarenheter? Hör av er till oss, nyhetredaktionen@borattforum.se.

 

Föregående artikel ”En orimligt lång handläggningstid”
Nästa artikel Byggkrisen kan kosta 1000 miljarder kronor

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här