AnnonsMiele

Så hanterar du vattenskadan rätt

19 mar 2022

Vattenskador i föreningen leder ofta till mycket arbete och problem. När de inträffar står styrelse och medlemmar inför en rad akuta och svårlösta frågor av både praktisk, försäkringsteknisk och juridisk art.

Här hjälper Borätt Forum Styrelsesupport till att reda ut begreppen.

Vattenskada eller vattenledningsskada, vad är vad?
Definitionen av en vattenledningsskada är när utströmningen sker från trycksatt tappvattenledning. Alla andra vattenskador exempelvis från skyfall räknas som just vattenskador.
Beroende på om skadan bedöms vara en vattenledningsskada eller vattenskada så skiljer sig ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen åt.
Generellt för vattenskador kan sägas att skador på stommen är föreningens ansvar och kan komma att ersättas genom föreningens försäkringsbolag. Skador på tät- och ytskiktet är medlemmens ansvar och kan komma att ersättas genom bostadsrättstillägget som antingen är ett kollektivt bostadsrättstillägg eller ett tillägg på medlemmens hemförsäkring.

Generellt för vattenledningsskador gäller att föreningen är ansvarig för att återställa stommen samt att återställa det skadade tät- och ytskiktet till samma standard som innan skadan skedde. Vid ett vållande kan ansvarsfördelningen se annorlunda ut i en vattenledningsskada.

Beroende på om skadan bedömts som vattenskada eller vattenledningsskada är hanteringen olika. Vid en vattenskada kommer föreningen vara ansvarig för utredning, rivning, avfuktning och återställning av stomme, medan bostadsrättshavaren ansvarar för återställning av tätskiktet och ytskiktet.

Vid en vattenledningsskada kommer föreningen vara ansvarig för utredning, rivning, avfuktning och återställning av både stomme och tät- och ytskikt, förutsatt att det inte föreligger ett vållande. Det är föreningens stadgar, bostadsrättslagen och om det är vattenskada eller vattenledningsskada som reglerar medlemmens ansvar.
Oavsett om skadan bedöms vara en vattenskada eller vattenledningsskada finns det saker som istället kan komma att täckas av medlemmens hemförsäkring, som ersättningsboende och skador på lösöre.

Vad är åldersavdrag?
För alla skadade ytskikt och för olika installationer, som rörsystem, dusch och toalettstol, gör försäkringsbolagen åldersavdrag enligt tabeller i försäkringsvillkoren.
Vid en vattenskada får medlemmen betala mellanskillnaden upp till nypriset för återställandet av ytskiktet. Vid en vattenledningsskada tar föreningen kostnaden för åldersavdragen.

Vad betyder bostadsrättstillägg?
Ett bostadsrättstillägg bör alla som äger en bostadsrätt ha. Bostadsrättstillägget kan hjälpa till vid skador på det som du som bostadsrättshavare ansvarar för enligt föreningens stadgar. En del bostadsrättsföreningar har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg, i andra får medlemmen teckna ett eget.

Hur lång tid kommer arbetet ta?
Det är ofta svårt att uppskatta hur lång tid de olika momenten tar, framför allt torkningen är svår att uppskatta. I början av en skada går det därför inte att uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta.

Vem ska ordna evakueringsboende?
Om medlemmar inte kan bo kvar behövs evakueringsboenden. Medlemmarna löser detta via sina hemförsäkringar.

Ska man få nedsättning av avgift/hyra?
Bostadsrättsinnehavare får ingen nedsättning av avgiften under pågående arbete. De som hyr sina bostäder av bostadsrättsföreningen kan däremot ha rätt till nedsättning av hyran.

Hur blir det med elförbrukningen?
Vid en skada behövs oftast en avfuktare kopplas in som torkar upp fukten. Beroende på hur blött det är efter skadan behöver avfuktning pågå under cirka fyra till tolv veckor. Eftersom avfuktaren kopplas till hushållets el innebär det en ökad elförbrukning för den boende under en period. Föreningen ska ersätta den boende för elförbrukningen i och med att föreningen är ansvarig för torkningen av föreningens stomme.

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här