AnnonsElectrolux Professional AB

Presto informerar: SBA – allt brf:er bör veta om brandskydd i föreningen

7 sep 2022

Bostadsrättsföreningar är skyldiga enligt lag att bedriva ett aktivt arbete för att se till att det finns ett väl fungerande brandskydd. Patrik Karlsson, affärsutvecklingschef, på Presto reder ut vad som gäller och vad man som brf bör tänka på.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), har bostadsrättsföreningar en skyldighet att bedriva ett så kallat systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär att föreningen ska se till att brandskyddet fungerar som det ska samt att skapa rutiner för att tillgodose alla delar i brandskyddet. Det bör finnas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner kring kontroller och vem som åtgärdar eventuella brister.

– Det är viktigt att man i styrelsen har en person eller flera utsedda personer som jobbar systematiskt med brandskyddsfrågor, säger Patrik Karlsson på Presto.

Som brandskyddsansvarig kan arbetsuppgifter vara att fastställa ordningsregler, och att sedan se till att brandskyddet sköts enligt dessa fastslagna regler. Det är viktigt att alla boende får information om brandskyddet.

Minimera brand- och olycksrisk
För att minimera risken för brand finns det flera saker som föreningen kan tänka på och ta hänsyn till när ordningsregler fastslås. Finns det mycket ansamlingar av material i trappuppgångar och källarutrymmen så bör det vidtas åtgärder för detta.

– Egna skohyllor är ett bra exempel på vad man kanske inte bör tillåta i trapphuset. Allt som är av brännbart material ska egentligen inte finnas i trapphuset. Samma gäller i gemensamhetsutrymmen såsom källarutrymme och tvättstugor.

Om det ansamlas för mycket material nära elskåp eller elinstallationer så skapar det också en ökad brandrisk. Det är också viktigt att ha fria utrymmen, fri lejd, om det skulle uppstå en brand, och fastigheten skulle behövas utrymmas.

– Du ska ha en fri utrymningsväg från din bostad, och om du inte har balkong eller någon typ av uteplats så är vägen genom trapphuset din enda väg ut vid brand. Därför är det viktigt att hålla trapphuset fritt från föremål som kan vara i vägen och som man eventuellt kan snubbla över.

Ett gemensamt utrymme som ofta glöms bort i sammanhanget är soprummet. Även i soprum bör det ses över rutiner för brandskydd. Det har på senare tid inträffat en hel del bränder i soprum och därför bör man tänka på hur man skyddar sig på bästa sätt. Ett soprum är i de flesta fall obevakat och saknar ofta brandvarnare och brandsläckare trots brandrisken.

– Egentligen handlar det om sunt förnuft i mångt och mycket, att ställa sig frågor som: vad kan orsaka en brand? hur kan vi med hjälp av rutiner och regler minimera att en brand inträffar? Hur kan vi skydda oss på bästa sätt och hur kan vi begränsa branden på bästa sätt med hjälp av installationer? Om man som förening är osäker så finns det rådgivare som gärna hjälper till att guida en rätt i brandskyddsarbetet.

Dokumentation och kontroll
En obligatorisk del av det systematiska brandskyddsarbetet är att det ska dokumenteras. Syftet med dokumentationen är att det ska fungera som ett stöd i brandskyddsarbetet och säkerställer att kunskap och informationen förs vidare, vid exempelvis byte av styrelse i bostadsrättsföreningen. Dokumentationen ska finnas tillgänglig om räddningstjänsten dyker upp för en tillsyn. Att genomföra egenkontroller vid förutbestämda tillfällen under året är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet.

– Det är upp till förening själv hur ofta man vill utföra kontroller, en rekommendation är att man gör egenkontroller kvartalsvis för att säkerställa så att allt är som det ska vara. Sedan så är det viktigt att man har en extern partner som gör serviceunderhåll på utrustningen en gång per år. På så sätt säkerställer man att den verkligen fungerar om man skulle behöva använda den.

Om man inte tidigare utfört kontroller kan det ibland vara svårt att veta vad man ska titta efter. Då finns det bra hjälpmedel att ta del av på nätet.

– Det finns bra checklistor att ladda ner kostnadsfritt på bland annat MSB:s hemsida som jag rekommenderar. Det finns även bra digitala system som föreningen kan köpa in, med funktioner som skickar påminnelser när det är dags att genomföra kontroller och som har andra bra underlättande funktioner. *

Föregående artikel Elbolag vill säga upp bundna elavtal
Nästa artikel Moderaterna vill pausa amorteringskravet på bolån

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här