AnnonsMiele

Svartbyggd bostadsrätt underkänns av Danderyds kommun

12 dec 2023

 

 

lägenhet, modern I äldre hus.
Lägenheten såg fräsch och trivsam ut men saknade bygglov. Foto: Unik Fastighetsförmedling.

 

Mäklarens prospekt visar en luftig lägenhet med modern känsla bakom vackert spröjsade fönster. Men det unga par som flyttar in hösten 2021 är inte medvetna om att lägenheten saknar bygglov.

Stocksundsvillan, byggd i nationalromantisk stil 1905, är sedan 1985 bostadsrättsförening. I dag finns där fyra lägenheter, sedan vindsvåningen, som tidigare var en 6-rumslägenhet, delades upp i två.

Hösten 2021 såldes den ena lägenheten, en fyrarummare. Den tillkom hösten 2013, då en mellanvägg sattes upp, kök och badrum inreddes. Bygglov söktes inte.

Stadsplanen för området medger tre bostadslägenheter, maximalt tre kök när en villafastighet omvandlas till flerbostadshus.

Köparna flyttade in och lät en certifierad besiktningsman besiktiga lägenheten eftersom de ville söka bygglov för att höja taket.  Besiktningen visade en rad fel. Redan före nyår gick de tillsammans med säljaren igenom protokollet.

Då uppdagades att bygglov saknades, men säljaren menade att det skulle gå bra att söka bygglov i efterhand. Det hade man gjort redan tidigare, på 1980-talet när man fått gamla ombyggnader som gjorts av en tidigare ägare godkända.

Men nu var Danderyds kommun inte så lättflörtade. Stadsbyggnadskontoret gör ett besök på plats i lägenheten i maj 2022 och finner att lägenheten inte kan godkännas för bostadsändamål. Bristerna är flera; brandskydd, ljudisolering och tillgänglighet motsvarar inte dagens krav. Dessutom är taket i vardagsrummet lägre än 2,40.

Stadsarkitekten i Danderyds kommun Jamal Esfhani förklarar att byggnadsnämnden inte kunde bevilja bygglov, eftersom förutsättningarna för att göra en bostad som motsvarar dagens krav på säkerhet och komfort inte skulle kunna uppfyllas.

Byggnadsnämnden beslutade om ett föreläggande riktat mot föreningen:

Lägenheten ska återställas vid vite om 500 000 och varje månad som det drar ut på tiden tillkommer ytterligare 20 000 kronor. Datum sattes till september 2023.

Bostadsrättsföreningen har överklagat ärendet som nu ligger hos Länsstyrelsen för avgörande.

Enligt fastighetsmäklarlagen (3 kap. 13§) har mäklare inte skyldighet att kontrollera om bygglov finns. Köpares undersökningsplikt är omfattande, men sträcker sig inte så långt som att kontrollera att det finns bygglov.

Svensk Fastighetsförmedling varnar säljare på sin hemsida:

”Om du som säljare inte gjort köparen varse om att det saknas bygglov för en åtgärd du gjort, kan köparen driva igenom avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Dessutom riskerar du att få betala byggsanktionsavgift på max 50 prisbasbelopp i efterhand, när den nya ägaren tillträtt.”

Köparen har nu stämt säljaren, och kräver att köpet hävs. Målet ligger för avgörande i Attunda tingsrätt.

– Vad jag förstår har säljaren ansvar rent köprättsligt, säger mannen som tillsammans med sin flickvän köpt lägenheten.

Parets högsta önskan är att säljaren häver köpet så att de kan flytta från föreningen så fort som möjligt.

– Just nu är livet på paus. Vi vill få tillbaka våra pengar så att vi kan köpa en fungerande bostad och bilda familj, säger han.

Föregående artikel Så blir EU-kraven på energieffektivisering av bostadshus
Nästa artikel Bygglovsbråk om studentboenden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här