AnnonsElectrolux Professional AB

100 miljarder i ökade elnätsavgifter?

4 apr 2024

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. De uppgår till totalt cirka 326 miljarder kronor, vilket är en ökning med ungefär 100 miljarder kronor jämfört med perioden 2020–2023. Myndigheten bedömer att detta kommer att leda till högre elnätsavgifter under de kommande åren.

Elnäten i Sverige är monopol och regleras av Ei utifrån gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Ei beslutar om företagens intäktsramar, det vill säga de totala avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod.

Intäktsramarna för tillsynsperioden 2024–2027 bedöms leda till högre elnätsavgifter för många elnätskunder under de kommande åren. Det kommer dock vara stora variationer som beror på hur de enskilda nätföretagen väljer att använda sin intäktsram. Det är upp till varje elnätsföretag att sätta sina avgifter utifrån de förutsättningar som regelverket medger, skriver Energimarknadsinspektionen i sitt pressmeddelande.

– Våra beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men vi anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei i pressmeddelandet.

Men det lär vi alltså få vänta på tills 2027.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Föregående artikel Franska balkonger saknades – köparen fick ersättning
Nästa artikel Välkommen till en spännande månad om proptech!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här