AnnonsElectrolux Professional AB

Brf bluffen – revisorn granskade inte

11 apr 2024

Revisionsberättelserna är underskrivna av Södertäljeföretagaren och andra i nätverket. Revisorn hade inte en aning…

UPPDATERAD  Hur kunde det ske? Under åratal mjölkade Södertäljeföretagaren och hans nätverk bostadsrättsföreningar på miljontals kronor. Det fanns en revisor som varken granskade eller reagerade.Brf:er är mycket sårbara menar bostadsrättsexpert.

Svt:s granskning visar att bedrägerierna kunde fortgå eftersom företagarens nätverk behöll greppet om bostadsrättsföreningarna och aldrig lämnade över föreningarna till de boende. De boende saknade helt insyn. Den revisor som styrelsen utsett påstår att han accepterade revisorsuppdraget i en av föreningarna, men säger sig vara helt ovetande om att han också står upptagen som revisor i de åtta övriga föreningarna.

Någon granskning av räkenskaperna i den första föreningen har inte gjorts sedan 2017. Revisorn har uppenbarligen inte heller frågat efter några räkenskaper under åren.

En revisor som misstänker ett brottsligt upplägg är skyldig att göra en polisanmälan. SvT har intervjuat Stefan Lundberg på polisens nationella bedrägericentrum, NBC. Han menar att revisorn genom att tiga still varit en möjliggörare.

Bostadsrättsföreningar behöver varken skicka in årsredovisningar eller revisionsberättelser till myndigheterna. Därför finns inte samma kontroll som för aktiebolag där alla behöver skicka in sina årsredovisningar.

Södertäljefallet visar att bostadsrättsföreningen är en mycket sårbar organisation som verkligen kräver engagemang och kunnande från bostadsrättsköparna.
Bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla säger till Borätt Forum att bostadsrättslagen kom till i en tid då man trodde människor om gott. Man ansåg inte att bostadsrättsföreningar skulle behöva skicka in sina årsredovisningar till Bolagsverket. Man kunde inte förutse att modellen hade sådana svagheter att den skulle kunna bli ett brottsverktyg.

– I dag missbrukas systemet av både större och mindre byggentreprenörer. Det skulle behövas mycket bättre kontroll, en tillsynsmyndighet, som granskar vad som försiggår i föreningarna och övervakar att lagar och regler följs.

Hon förklarar att det är vanligt med bekymmer i nybildade föreningar. Det kan handla om byggare, som i Södertäljefallet, som behåller inflytandet över föreningen genom att inte kalla medlemmarna till stämmor, inte lämna över föreningen till de boende, inte lämna ut årsredovisningar och inte ha en revisor som granskar bokföring.

– Det blir bokföringsbrott hela vägen, men eftersom varken medlemmar eller myndigheter har insyn kan det gå mycket långt innan det upptäcks, säger hon.

Föregående artikel Göteborg hugger ner skog – riskerar översvämning
Nästa artikel Leverantörer till över 1000 brf:er | Marknadsledande inom balkonginglasning

2 Kommentarer

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här