AnnonsElectrolux Professional AB

Brf:er används som plånböcker

2 apr 2024

Vissa bostadsrättsföreningar används som plånböcker av oseriösa byggmästare, vilket har lett till att bostadsköpare luras på miljonbelopp. Bristande bokföring och saknade årsredovisningar sätter de boende i svåra situationer, ofta utan möjlighet att sälja sina bostadsrätter.

Byggmästare som även fungerar som ordförande i föreningarna har utnyttjat den svenska bostadsrättsmodellen genom bindande förhandsavtal utan insyn från de boende. Svenska Dagbladet skriver att Kronofogden har uppmärksammat betalningsproblem i flera nyproduktionsföreningar, vilket har lett till att de boende riskerar tvångsförsäljning av sina bostäder. Efter flera års brist på insyn har de boende tvingats ta över styrelsemakten för att försöka lösa situationen.

– Nu ser vi ett missbruk av bindande förhandsavtal som är så allvarligt att regeringen bör förbjuda det. Tills vidare bör konsumenter heller inte skriva på bindande förhandsavtal, uppmanar Ingrid Uggla, bostadsrättsjurist. Foto: privat.

Föreningarna har upptäckt allvarliga brister, såsom utebliven besiktning och obetalda försäkringspremier. Bankerna vägrar att ge lån till möjliga köpare på grund av bristande årsredovisningar, vilket hindrar bostadsrättsinnehavarna att sälja sina lägenheter.  Bostadsrättsjurister kräver regeländringar för att förhindra missbruk av bindande förhandsavtal och föreslår att en tillsynsmyndighet för bostadsrättsföreningar ska inrättas.

Som en av landets främsta bostadsrättsjurister konstaterar Ingrid Uggla att byggmästarbildade bostadsrättsföreningar har blivit sårbara för korruption. Hon menar att en av orsakerna är att blivande bostäder får säljas med bindande köpavtal långt innan husen byggs, en möjlighet som infördes i bostadsrättslagen på 1990-talet. Syftet var att köparna skulle få välja sådant som köks- och badrumsutrustning under byggtiden.

– Men nu ser vi ett missbruk av bindande förhandsavtal som är så allvarligt att regeringen bör förbjuda det. Tills vidare bör konsumenter heller inte skriva på bindande förhandsavtal, uppmanar Ingrid Uggla.

Hon anser dessutom att det behövs en tillsynsmyndighet för bostadsrättsföreningar.

– Det skulle kunna bli Konsumentverket som i så fall får hjälpa de föreningar där de boende i dag känner sig helt övergivna av samhället, säger hon till Svenska Dagbladet.

Hon framhåller att de drabbade har en svag ställning i förhållande till byggföretagen. Därför  vågar de inte agera.

– I dag tar tyvärr de drabbade ofta kostnaderna av att ha blivit lurade på många miljoner hellre än att agera rättsligt.

 

Föregående artikel Vad händer med ekonomin om kriget kommer? | Ta kontroll över ekonomin | Avsnitt 3
Nästa artikel Tystnadskultur i brf-världen gagnar kriminella

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här