AnnonsMiele

Sålda bostäder ligger ute på Hemnet mer än ett år

18 mar 2024

Byggkostnaderna har ökat med över 30 procent sedan början av 2021 och försäljningen av nya bostäder går fortfarande trögt. Den genomsnittliga försäljningstiden för de sålda bostäderna ligger på över ett år. Andelen prissänkta nya bostäder är fortfarande hög och utgör en stor del av problemet.

Enligt SBAB Booli Housing Market Index (HMI) var det i stort sett balans mellan efterfrågan och utbud av nya bostäder inom samtliga boendeformer för Sverige som helhet under det fjärde kvartalet förra året. Dock finns det stora lokala och regionala variationer, som ett överskott på nya bostadsrätter i Västra Götalands län.

-Det kan dröja innan vi ser en betydande uppgång i försäljningen av nya bostäder och att bostads-byggandet ökar igen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Foto: SBAB.

Försäljningen av nya bostäder fortsätter att vara låg, och under inledningen av året var antalet sålda bostäder kvar på en fjärdedel till en femtedel av nivån för några år sedan. Trots vissa ökningar i försäljningen har de sålda bostäderna i genomsnitt legat ute till försäljning i över ett år innan de såldes. Andelen prissänkta objekt har fortsatt att öka, även om ökningen har planat ut.

Enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB, kan det dröja innan vi ser en betydande uppgång i försäljningen av nya bostäder och att bostadsbyggandet ökar igen. Han pekar på att sänkta räntor och minskande byggkostnader kan ge viss lättnad, men att det fortfarande är en utmanande situation för bostadsbyggare.

Byggkostnaderna har ökat på grund av externa faktorer såsom pandemin och Ukrainakriget, vilket har bidragit till en historiskt stor uppgång på kort tid. Även om bygginflationen har minskat sedan februari 2021, löser det inte problemet med de kraftiga ökningarna i byggkostnaderna.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) visar att det finns en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på nya bostäder, även om det finns stora regionala och lokala skillnader. Trots en nedgång i efterfrågan har nedgången i bostadsbyggandet i vissa områden varit så stor att det har bidragit till en balans mellan utbud och efterfrågan.

Sammanfattningsvis fortsätter utmaningarna inom bostadsbyggandet i Sverige, och det kan ta tid innan situationen förbättras avsevärt.

Hur lång tid kan det ta?

-Det är svårt att ge en exakt tidsram för när situationen inom bostadsbyggandet kan förbättras avsevärt, eftersom det beror på flera faktorer som kan variera över tid. Men enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB, kan det dröja innan vi ser en betydande uppgång i försäljningen av nya bostäder och en ökning av bostadsbyggandet. Han nämner dock att sänkta räntor och minskande byggkostnader kan ge viss lättnad. Fortsatt minskande inflation och förväntningar om kommande räntesänkningar kan också bidra till att situationen förbättras.

Föregående artikel En brf:s viktigaste verktyg – så sparar föreningen pengar!
Nästa artikel Svensk Byggkontroll – för att stoppa kriminella

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här