AnnonsMiele

Checklista för dig som ansvarar för fastighetens skyddsrum

14 mar 2024

När kriget faktiskt kan stå för dörren kommer skyddsrumsfrågan upp på agendan. Men vad måste fastighetsägare veta för att snabbt kunna ställa om dessa ofta eftersatta utrymmen? Richard Malm, besiktningsman på Briab, upplever att kunskapsluckorna är stora och har tagit fram en komplett lista för bostadsrättsföreningar med ett skyddsrum.

Richard Malm genomför varje år cirka 200 skyddsrumsbesiktningar i privata och offentliga fastigheter.

Richard Malm, besiktningsman på Briab. Foto: Briab

– Det lönar sig att kontrollera rummet regelbundet – då slipper man de stora jätteåtgärderna, säger Richard.

Så håller bostadsrättsföreningen skyddsrummet i fungerande skick:

  1. Kontrollera att dörrar, skyddsluckor, gasdörrar och gasluckor går att stänga och att de ligger tätt mot karm och tröskel.
  2. Provkör ventilationsaggregatet.
  3. Kontrollera att tätningslister är hela och funktionsdugliga.
  4. Kontrollera att inga ståldetaljer har rostat.
  5. Se till att alla ventiler fungerar.
  6. Se till att alla golvbrunnar fungerar.
  7. Kontrollera att verktyg och övrig utrustning finns och fungerar.
  8. Ta hjälp av skyddsrumssakkunnig om du är osäker på vad som får göras. Att göra rätt från början sparar både pengar och tid.

Om man planerar att bygga om eller till en fastighet som innehåller skyddsrum är det enligt PBL krav på att man kontaktar en skyddsrumssakkunnig som kontrollerar om de planerade förändringarna påverkar skyddsrummets skyddsförmåga.

MSB är den myndighet som kontrollerar skyddsrummens skick. MSB skickar sedan ett föreläggande om vad som behöver åtgärdas. Om det inte sker inom angiven tidsram kan MSB utfärda vite.

 

Föregående artikel AI – En möjlighet för kostnadsbesparingar och effektivisering för BRF: er
Nästa artikel Brandskada och vattenskada – vad har styrelsen för ansvar?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här