AnnonsElectrolux Professional AB

Dyrt när hyresgästen vägrar öppna dörren

13 apr 2024

En hel del brf:er som ursprungligen varit hyreshus har kvar några hyresgäster. Ofta fungerar det bra, men i vissa fall är relationen mellan föreningen och hyresgästen frostig, för att inte säga direkt fientlig. Brf Mallen 9 i centrala Stockholm har kämpat med en minst sagt trilskande hyresgäst i tio år. Ännu värre blev det när Stockholm stads miljöförvaltning drogs in i dramat och fakturorna började trilla in.

Historien börjar 2014. En av föreningens hyresgäster avlider. Men en dam, den avlidnes särbo, påstår att hon bott i lägenheten och har rätt att ta över kontraktet. Detta trots att hon aldrig varit skriven på adressen. Tvisten går upp i tingsrätten där hon lyckas övertyga rätten att hon ska få ta över kontraktet, bland annat med hjälp av 88 bilagor som stöd för hennes överklagan. Ett par år senare är det dags att renovera lägenheterna i föreningen, bland annat byta ut tätskikt i badrummen.

Något som den trilskande hyresgästen motsätter sig. Hon vägrar släppa in några hantverkare. Via ett beslut i hyresnämnden samt en dom i tingsrätten får föreningen till slut rätt att renovera lägenheten. Men dörren förblir låst. Hittills skulle man kanske kunna se detta som ett sätt att hålla hyreshöjningar ifrån sig. Till saken hör också att damen röker väldigt mycket. Så mycket att en granne får problem med astma. Risken finns att honfår betala för en sanering vid renoveringen. Men nu tar historien en märklig vändning. Caroline Silverudd-Lundbom, ordförande berättar− Hyresgästen har förhalat renoveringen under lång tid och vägrat släppa in någon i lägenheten. Men mitt upp i alltihopa väljer hon att anmäla föreningen till Stockholm stads miljöförvaltning. Hon menar att hennes fönster drar och att detta är något som föreningen måste åtgärda.

─ Detta är myndighetsutövning, de säger till oss vad vi ska göra och skickar sedan en faktura, säger Caroline Silverudd-Lundbom ordförande i brf Mallen 9, uppgivet. Det kvittar vad vi gör, vi har inget att sätta emot.

Samtidigt fortsätter hon hårdnackat att släppa in någon i lägenheten. Vid det här laget är alltså styrelsen, föreningens förvaltare, hantverkare och miljöförvaltningen inkopplade på ärendet. Oräkneliga timmar läggs ned på detta. Dessutom börjar miljöförvaltningens fakturor gällande deras handläggning av hyresgästens anmälan trilla in. Ett och ett halvt år senare står allt bara och stampar. Till dags datum har Miljöförvaltningen debiterat föreningen cirka 38 000 kronor för sin handläggning. Försök från föreningens ekonomiska förvaltare att få nedlagt möts av nya krav på åtgärder från miljöförvaltningen.

− Detta är myndighetsutövning, de säger till oss vad vi ska göra och skickar sedan en faktura, säger Caroline Silverudd-Lundbom uppgivet. Det kvittar vad vi gör, vi har inget att sätta emot.

När jag kontaktar Stockholm stads miljöförvaltning om möjligheterna att få ärendet nedlagt skriver Miriam Adolfsson, enhetschef följande: ”Det miljöförvaltningen nu begärt från föreningen är att de ska redovisa två konkreta datum när entreprenör försökt boka tid för åtgärd i klagandens bostad innan nämnden eventuellt kan avsluta ärendet. Den information som förvaltningen får har varit att fackmän försökt boka tid men inte vilken tid eller när eller vad försökt boka tid innebär i praktiken.”

Nu har brf Mallens förvaltare skickat in en lista och avvaktar besked. Men det verkar vara problem med hur miljöförvaltningen tolkar föreningens åtgärder. Dessutom garanteras ju ingen nedläggning. Miljöförvaltningen har också tidigare föreslagit att föreningen ska ansöka om handräckning från Kronofogdemyndigheten.

−Vi vet att handläggningstiden för ett sådant här ärende är väldigt lång. Men vi kanske blir tvungna att göra detta, säger Caroline Silverudd-Lundbom.

När jag kontaktar Kronofogdemyndigheten berättar de att de kan ge handräckning i dessa typer av ärenden, men det krävs att det läggs fram skriftliga bevis och att myndigheten godkänner ansökan. Och det tar tid. Cecilia Sandberg, Kronofogde skriver; ”En ansökan om särskild handräckning ska handläggas skyndsamt. I praktiken innebär det att Kronofogden meddelar slutligt beslut (utslag eller avslag) inom två till tre månader. Det kan ta längre tid om svaranden dröjer med att bekräfta delgivningen av Kronofogdens föreläggande.”

Med tanke på åratal av uteblivna svar från hyresgästen så lär det ta tid. Självklart har vi på redaktionen försökt nå hyresgästen och ringt henne vid ett flertal gånger för att hon ska få bemöta föreningens berättelse. Men vi kan bara instämma i ordförandens utsaga om att den här hyresgästen inte svarar, än mindre öppnar dörren. Och miljöförvaltningens fakturor lär fortsätta komma.

Föregående artikel Förmarknaden för bostäder växer kraftigt
Nästa artikel KRÖNIKA: Innergårdar är en rikedom i staden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här