AnnonsMiele

Ett träd som flyttas ofta slår inte rot

29 jan 2024

Bristen på bostäder är en utmaning för unga som förväntas bli allt svårare. En färsk rapport från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling indikerar en dyster framtid på bostadsmarknaden för unga svenskar.

Byggandet av nya bostäder förväntas minska kraftigt, vilket ytterligare förvärrar situationen för unga att hitta bostad. Foto: Adobe Stock.

Åtta av tio unga i åldern 19–25 år bor redan i kommuner med bostadsbrist för unga, och det förväntas bli ännu svårare för dem att hitta egna bostäder i de kommande åren. Byggandet av nya bostäder förväntas minska kraftigt, vilket ytterligare förvärrar situationen.

Huvudpunkter från rapporten:

  1. Brist på Bostäder: En överväldigande majoritet av unga i åldern 19–25 år, 77 procent, bor i kommuner där det råder brist på bostäder för unga. I storstadsregionerna är denna siffra så hög som 91 procent.
  2. Ekonomiska Utmaningar: Trots en nedgång i bostadspriserna de senaste åren upplever unga ökade ekonomiska utmaningar. Räntor och inflation har ökat, vilket gör drömmen om en egen bostad svår att förverkliga för många unga.
  3. Bostadsbyggande Minskar: Boverket förutspår att byggandet av nya bostäder kommer att mer än halveras under de närmaste åren till följd av den ekonomiska krisen. Detta förväntas drastiskt försämra tillgängligheten för unga på bostadsmarknaden.
  4. Storlek och Oro för Kostnader: Sex av tio unga vill bo större, men många hindras av oron för att de månatliga kostnaderna skulle bli för höga. Det finns en önskan om att förändra amorteringskrav och kontantinsatsregler för att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig för unga.
  5. Studenter påverkas: I 16 av landets 19 största studentstäder råder även brist på bostäder för studenter.
Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Kommentar från Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling: ”Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot de med små ekonomiska marginaler. Det är inte bara ett problem för varje enskild individ, utan också ett misslyckande för Sverige som riskerar att leda till missade arbets- och utbildningstillfällen samt försämrad konkurrenskraft internationellt.”

Rapporten uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig för unga vuxna, särskilt genom att omforma amorteringskrav och kontantinsatsregler. Det femte kapitlet, Ett träd som flyttas ofta, slår inte rot, handlar om unga svenskars bostadssituation och hur deras möjlighet att köpa bostad påverkats av den ekonomiska krisen och ränteuppgångarna. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

 

Föregående artikel För låga avskrivningar rullar problemen framåt i tiden
Nästa artikel Skellefteå handlar upp bostadsrätter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här