AnnonsElectrolux Professional AB

Fler bostäder genom att omvandla lokaler

26 apr 2024

Fastighetsägarna ser betydande möjligheter att öka antalet bostäder genom att omvandla befintliga lokaler. Trots denna potential är endast en minimal andel av de nya bostäderna resultatet av ombyggda lokaler. En av huvudorsakerna till detta är de komplexa bygg- och skatteregler som hindrar omvandlingsprocessen.

För att adressera denna utmaning föreslår Fastighetsägarna flera strategier. Till att börja med föreslår de att man inför ett snabbspår i detaljplaneprocessen, vilket skulle göra det möjligt att accelerera tillståndsprocessen för omvandling av lokaler till bostäder. Detta skulle minska byråkratiska hinder och öka effektiviteten i omvandlingsprojekten.

Fastighetsägarna ser betydande möjligheter att öka antalet bostäder genom att omvandla befintliga lokaler. Foto: Adobe Stock.

Bostadsbyggandet har på bara ett år mer än halverats. En pusselbit i att öka antalet bostäder i citynära lägen är att underlätta omvandling av lokaler till bostäder.

– Trots det stora behovet byggdes enbart 2 600 lokaler om till bostäder under 2022. Det motsvarar så lite som 0,5 promille av samtliga nybyggda bostäder i Sverige, säger Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna föreslår också en översyn av momsreglerna för att undvika eventuella skatteproblem för dem som genomför ombyggnadsprojekt. Genom att skapa en mer gynnsam skattemiljö kan motivationen för omvandling av lokaler till bostäder förstärkas.

En annan viktig åtgärd som Fastighetsägarna föreslår är att ändra besittningsskyddet för att minska inlåsningseffekterna. Genom att göra det lättare för fastighetsägare att anpassa hyresnivåer och användning av lokaler skulle man öka flexibiliteten på marknaden och stimulera till fler omvandlingsprojekt.

Genom att införa dessa föreslagna åtgärder kan man skapa en mer gynnsam miljö för omvandlingsprojekt och därigenom öka tillgången på bostäder, särskilt i stadskärnorna där behovet är som störst.

 

 

Föregående artikel Fullt hus i Göteborg – Borätt forums styrelsekväll 18 april
Nästa artikel Fullständig belöning till den som aldrig ger upp

1 Kommentar

  1. Låter som ett utmärkt förslag, i synnerhet momsfrågan som uppstår då man gör en sådan förändring.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här