AnnonsElectrolux Professional AB

Fullständig belöning till den som aldrig ger upp

27 apr 2024

Att sitta i en styrelse innebär en hel del jobb och ansvar men också många fördelar. Du lär dig mycket om en bostadsrättsförenings ekonomi, teknisk förvaltning och hur efterfrågan på bostadsrätter utvecklas över tid.

ARTURO ARQUES, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Ett ämne som ofta underskattas med att sitta i en styrelse är den erfarenhet man får av att förhandla med olika företag, leda och fördela arbetet i en styrelse och kommunicera med föreningens medlemmar. Det är kunskaper av stort värde i yrkeslivet. Har du tid, lust och kunskap är rådet till alla som bor i en bostadsrättsförening att anmäla sitt intresse till valberedningen eller styrelsen och säga att man är intresserad av att sitta i föreningens styrelse. Idag finns en hel del litteratur för självstudier för den som vill lära sig mer om hur man sköter en bostadsrättsförening. Det finns också en hel del kurser och utbildningar som är prisvärda. Men att sitta i en styrelse och få göra hantverket går inte att ersätta med självstudier.

Inte sällan erbjuder ekonomiska förvaltare både utbildning och kurser i hur man förvaltar en bostadsrättsförening. Det är bra och är något som borde utnyttjas mer av föreningarna och styrelserna. Ett ämne som sällan eller aldrig tas upp i utbildningarna är vilket ansvar som följer av att sitta i en styrelse och att ett styrelseuppdrag är ett förtroendeuppdrag. Det tycker jag är synd, för om fler var införstådda med vilket ansvar som följer av att sitta i styrelsen och att det är ett förtroendeuppdrag hade det inte sett ut som det gör idag i många föreningar. Stora systematiska underskott, för lågt sparande, för långa avskrivningstider och ett kortsiktigt tänk för att gynna den egna plånboken är tyvärr inte ovanligt idag. Det var det förr. Förr var det en självklarhet att inte driva en förening med underskott och en hederssak att inte lämna ifrån sig föreningen i ett sämre ekonomiskt skick än när man tillträdde. På sikt hotar detta marknaden för bostadsrätter. Jag skulle inte bli förvånad om det i framtiden kommer att byggas fler ägarlägenheter på bekostnad av antalet bostadsrätter om detta inte förändras. Fler bostadsutvecklare men också konsumenter börjar också se fördelarna med ägarlägenheter.

Ska bostadsrättsföreningar förbli lika populära och självklara på den svenska bostadsmarknaden i framtiden krävs att fler föreningar och styrelser tar sitt ansvar och sitt förtroendeuppdrag på allvar. Då går det inte att driva föreningen med underskott, strunta i att spara för framtida reparationer, underhåll och renoveringar. I framtiden kommer också kraven på styrelsen att öka. Det kommer krävas mer kunskap om hur man driver en
bostadsrättsförening kostnadseffektivt och hur man marknadsför föreningen mot befintliga och framtida medlemmar, mäklare och banker. Med ökade krav på redovisning av föreningens ekonomi och med erfarenheterna av hög inflation och stigande bolåneräntor färskt i minnet har fler insett värdet av att ha koll på en bostadsrättsförenings ekonomi. Det positiva är att vägen till en god ekonomi är både kortare och enklare än vad många
tror men för att förstå det krävs ökade kunskaper. Kunskaper som kan göra stor skillnaden både för din och föreningens plånbok.

En bostadsrättsförening som täcker sina kostnader över tid och som har ett tillräckligt sparande för framtida underhåll kommer att ha de lägsta årsavgifterna i framtiden. Och som vi alla vet innebär låga avgifter högre marknadspriser. Men för att nå dit krävs lite uthållighet, en tydlig strategi och förmågan att förmedla värdet av en sund och hållbar ekonomi till föreningens medlemmar. Det sistnämnda är något som inte sällan brister. Och om så är fallet gäller det som styrelse att skaffa sig mer kunskap, kämpa vidare och aldrig ge upp, eftersom fullständig belöning och respekt får man bara om man aldrig ger upp.

ARTURO ARQUES
Swedbank och Sparbankernas
privatekonom

Föregående artikel Fler bostäder genom att omvandla lokaler
Nästa artikel Byggfusket kostar 274 miljoner – om dagen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här