AnnonsMiele

Fler män kan tvingas flytta efter separation

13 mar 2024

Antalet män som riskerar att behöva flytta efter en separation ökar enligt en ny Sifopanel utförd på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Trots att fler kvinnor än män skulle tvingas flytta, har andelen män utan ekonomiska förutsättningar att behålla sin bostad ökat markant de senaste åren.

Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Han uppmanar bostadsminister Andreas Carlsson (KD) att vidta åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Enligt undersökningen skulle över tre av tio svenskar, motsvarande 33 procent, inte ha råd att behålla sin bostad vid en separation. Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, poängterar att även om män generellt har högre inkomster och mer sparande än kvinnor, har den nuvarande räntenivån och ökade levnadskostnader bidragit till att fler män nu inte längre har möjlighet att bo kvar.

Andelen kvinnor som inte har råd att bo kvar har minskat med fyra procentenheter sedan 2021, medan andelen män som skulle tvingas flytta har ökat från 19 procent 2021 till 27 procent idag. Svanberg framhåller att höga räntor och stigande driftskostnader hindrar många från att byta bostad, trots att behovet finns.

Han uppmanar bostadsminister Andreas Carlsson (KD) att vidta åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Förslag som omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska situation kan göra stor skillnad för många svenskar, enligt Svanberg.

Sammanfattningsvis kan det vara en kombination av ekonomisk planering, sparande och andra ekonomiska faktorer som gör att kvinnor har bättre förutsättningar att behålla sin bostad vid en separation, trots att de generellt sett har lägre inkomster än män.

Tre tips för att skapa förutsättningar att kunna bo kvar efter vid en separation

1. Se över er gemensamma ekonomi
Se över hur ni fördelar pengarna. Hur mycket ni betalar individuellt kan vara avgörande för om ni har en jämställd gemensam ekonomi eller inte. Läs på om procentuell uppdelning baserad på inkomst eller andra sätt att jämna ut skillnader.

2. Ta hjälp av en familjejurist
För att förhindra att bostaden ska stå som hinder för att kunna lämna en relation bör man se över familjens ekonomiska upplägg och justera eventuella orättvisor redan under äktenskapet- eller samboförhållandet.

3. Prata och förbered er på vad det kan innebära
Med jämna mellanrum är det bra att gå igenom vad som händer om ni skiljer er. Det finns flera förebyggande åtgärder att ta till, som att stå i bostadskö eller att den som tjänar lite mindre har möjlighet att spara till ett frihetskapital.

Undersökningen är genomförd av Verian (tidigare Kantar/Sifo) på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Den genomfördes med hjälp av Sifopanelen i februari 2024 och totalt har 1 000 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan. Av dem uppger 720 att de bor med en partner.

 

 

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här