AnnonsElectrolux Professional AB

HD fastställer deras grupptalan – en delseger

20 mar 2024

Det blev en seger för grupptalan för de som tecknat förhandsavtal i bostadsrättsföreningen Sjöbris 1 i Västerås – efter 20 månaders kamp mot byggjätten JM. Enligt HD finner de inte skäl att ändra beslutet att tillåta grupptalan. Än är förhandstecknarna inte i mål nu ska sakfrågan ”om deras rätt att frånträda förhandsavtalen” ta sin början i tingsrätten.

−Jag kommer att kontakta tingsrätten och begära att målet sätts ut till muntlig förberedelse så fort som möjligt, säger advokat Per Odeling, Mälaradvokaterna AB i Västerås.

Per kommer också att framställa ett förslag till förlikning till motparten att man återbetalar förskottet om 100.000 kr jämte ränta på beloppet till de tolv personerna som ingår i gruppen.

Nu ska sakfrågan ”om deras rätt att frånträda förhandsavtalen” ta sin början i Västmanlands läns tingsrätt. Foto: Ewa Ahlin

Grupptalan är en speciell form av rättstalan där en person utan fullmakt representerar en grupp av människor som har gått samman.

Målet med grupptalan är att minska kostnaderna både för parterna och för staten genom att flera anspråk kan behandlas i en och samma rättegång. En av de främsta fördelarna med grupptalan är att den ger fler människor möjlighet att få sina tvister prövade av domstolen.

Vad betyder det här för er och hur många är ni kvar nu?

−Jag hoppas att det går fort. Tingsrätten är väl medvetna om vårt fall och det kommer att tas upp när det finns utrymme, säger Jan Santaniemi en av förhandstecknarna.

Om JM överklagar tingsrättens beslut?

−Om JM kan överklaga det beslut som tas i tingsrätten om frånträdet då börjar det likna löjets skimmer från JM:s sida. Nu har de fått på tassen från tre instanser tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen vad gäller grupptalan. Jag ser frånträdet från våra förhandsavtal som en ”icke-fråga” JM har själva sagt upp förhandsavtalen eftersom de vill sälja om lägenheterna men vi får se, säger Jan.

Får ni tillbaka handpenningen nu?

−Det är ett av kraven inklusive ränta på handpenningen om vi får frånträda förhandsavtalen.

Fotnot: Bostadsrättslagen ger en tecknare av förhandsavtal rätt att frånträda avtalet vid en väsentlig kostnadsökning (avgiften). I det här fallet handlar det om 37–42 procents kostnadsökning.

 

Föregående artikel Gyllene tillfälle att fasa ut kriminella företag
Nästa artikel Avloppsvattnet en okänd energiresurs

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här