AnnonsMiele

Hundratals tips om brott i byggbranschen

19 mar 2024

Under de senare åren har byggbolagen tjänat storkovan, snabba byggen med underbetald, utländsk arbetskraft och Skatteverket beräknar att över 90 miljarder varje år betalas ut i svarta löner. Byggbranschen har pekats ut som ett problemområde. Nästan 300 tips om misstänkta brott i Stockholms byggbransch nådde i fjol tipstjänsten Fair Play Bygg.

Trots att antalet tips har minskar så indikerar andra faktorer att brottsligheten fortsätter att öka. Misstankarna omfattar penningtvätt, skattebrott och människohandel. Foto: Adobe Stock. 

Arbetslivskriminalitet utgör ett allvarligt problem i Sverige. Sedan 2016 har Fair Play Bygg, ett samarbete för rättvis konkurrens i Stockholmsområdet, mottagit tips som resulterat i att 163 företag i huvudstaden har upptaxerats med över 118 miljoner kronor. Under förra året rapporterades 291 misstänkta brott till tipstjänsten, varav 184 överlämnades till myndigheterna. Trots att antalet tips har minskat sedan rekordåret 2021 indikerar andra faktorer att brottsligheten fortsätter att öka.

Misstankarna omfattar penningtvätt, skattebrott och människohandel. Svartarbete utfört av utländsk arbetskraft med löner så låga som tio kronor per timme är ett särskilt bekymmer. Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästareförening, framhåller att den ökade organiserade ekonomiska brottsligheten ofta leder till utnyttjande av människor och att seriösa företag som agerar korrekt konkurreras ut.

Även om antalet tips till Fair Play Bygg minskade förra året, finns flera faktorer som tyder på att arbetslivskriminaliteten ökar i landet som helhet. Enligt data från Arbetsmiljöverket, polisen och Åklagarmyndigheten har fler arbetsgivare och företag åtalats för arbetsmiljöbrott. Antalet ärenden som ledde till åtalsanmälan förra året fördubblades jämfört med 2015, vilket indikerar att problemet är på uppgång.

Fotnot: Bakom Fair Play Bygg står Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Föregående artikel Vi ses i Uppsala 11 april!
Nästa artikel Gyllene tillfälle att fasa ut kriminella företag

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här