AnnonsElectrolux Professional AB

”IMD främjar rättvisa, ekonomi och miljömedvetenhet”

26 feb 2024

Individuell Mätning och Debitering (IMD) har visat sig vara en framgångsrik metod för att främja rättvisa, ekonomisk effektivitet och miljömedvetenhet, särskilt inom bostadsrättsföreningar.

Sedan införandet av krav på IMD för varmvatten i samband med större renoveringar i juli 2021 och det obligatoriska kravet för alla nybyggda lägenheter från och med den 1 juli 2022, har resultaten varit positiva. Många föreningar ser IMD som ett rättvist, ekonomiskt och miljövänligt system.

Den ekonomiska fördelen för medlemmarna och föreningen blir tydlig när kostnaderna för värme och vatten är kopplade till verklig förbrukning. Detta skapar en medvetenhet om individuell användning och möjliggör potentiella besparingar för alla. Foto: Adobe Stock.

En av de främsta fördelarna är rättvisan som skapas genom att medlemmarna faktureras baserat på sin faktiska energianvändning. Detta skapar incitament för hushållning med energi, vilket i sin tur minskar både den individuella och föreningens klimatpåverkan. Enligt erfarenheter från implementeringen sjunker energianvändningen vanligtvis med mellan 15–25 procent när IMD-systemet införs.

Den ekonomiska fördelen för medlemmarna och föreningen blir tydlig när kostnaderna för värme och vatten är kopplade till verklig förbrukning. Detta skapar en medvetenhet om individuell användning och möjliggör potentiella besparingar för alla.

Slutligen, utöver att vara rättvist och ekonomiskt fördelaktigt, gynnar IMD också miljön genom att minska överdriven användning och därmed sänka den totala energiförbrukningen. Sammantaget framstår IMD som en viktig åtgärd för att främja både individuell ansvarstagande och kollektiv hållbarhet.

Föregående artikel Vad kostade rörböjen – egentligen?
Nästa artikel Systemfel bakom höga elnätsavgifter

2 Kommentarer

  1. IMD är rättvist och bra vad avser el samt kall och varmvatten. Men det är högst orättvist vad gäller värmedebiteringar. Om man har en lägenhet med stora ytterväggar betalar jag mycket mer för värmen än grannen som i stort sett bara har innerväggar mot andra varma lägenheter. Obegripligt att detta får förekomma.

  2. Intressant. Hur tycker du att man ska lösa problemet? Problemet gäller ju alla lägenheter som ligger mot fasaden.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här