AnnonsMiele

Systemfel bakom höga elnätsavgifter

27 feb 2024

Det menar Innovations- och kemiindustrierna, IKEM. Det medför att nätägarna överkompenseras på konsumenternas bekostnad. För att möta den ökande efterfrågan på el i samhället krävs betydande investeringar i elnätet. Snart höjer Energimarknadsinspektionen troligen elnätsägarnas intäktsramar för perioden 2024–2027.

Det gör att elnätsägare som Ellevio https://borattforum.se/ellevio-chockhojde-den-fasta-avgiften/, E.ON och Vattenfall ännu en gång kan komma att höja elnätsavgifterna för konsumenterna rejält, vilket kan påverka hushåll med små marginaler och elintensiva industrier negativt.

Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatpolitik, IKEM kräver en reform av systemet för elnätsavgifter för att säkerställa att konsumenterna endast betalar för de faktiska anskaffningskostnaderna, snarare än de nuvarande nybyggnadspriserna. Foto: Bengt Säll.

Den nuvarande modellen för elnätsavgifter innebär, enligt IKEM, att nätägarna kompenseras i överkant, vilket resulterar i att konsumenterna betalar för samma nät flera gånger. Detta systemfel, enligt IKEM, behöver åtgärdas för att säkerställa en rättvis och transparent struktur för elnätsavgifterna.

Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatpolitik på IKEM, betonar att dagens beräkningsmetod bygger på en kapacitetsbevarande princip som inte tar hänsyn till de faktiska kostnaderna när elnätet byggdes. IKEM kräver en reform av systemet för elnätsavgifter för att säkerställa att konsumenterna endast betalar baserat på de faktiska anskaffningskostnaderna, snarare än de nuvarande nybyggnadspriserna. En sådan reform skulle sträva efter att balansera kostnadseffektivitet med en rättvis fördelning av avgifterna och förhindra överdrivna vinster för elnätsägare.

 

Föregående artikel ”IMD främjar rättvisa, ekonomi och miljömedvetenhet”
Nästa artikel Värdera upp din bostad – låna till renovering

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här