AnnonsElectrolux Professional AB

När problemet är grannen som klagar

18 maj 2023

Grannen klagar – men har hon rätt?
Hon anklagar sina grannar, men kan själv vara det största problemet. FotoAdobe Stock

Redaktionen fick ett brev med en svår – men ack så vanlig fråga: Kan man göra något åt en medlem som trakasserar en annan boende för allt möjligt?

Denna person påstår att grannen hade fest från 23 till tidig morgon.
Att de slänger skräp på hennes balkong.

Att barnbarnen stör

Musik spelas högt

Att det pågår något skumt i lägenheten.
Anklagelserna har pågått i många år.

Kvinnan bor under dem som hon anklagar. Jag som styrelseledamot har fått sms mail och telefonsamtal ibland på nätterna av denna arga kvinna.

Jag har kontaktat de utsatta personerna.

Enligt dem stämmer inget mer än att barnbarnen hälsar på och leker.
Enligt mig harmlöst.

Jag försökte prata med den arga kvinna, lönlöst.
Jag tyckte att hon skall sluta anklaga sina grannar.
Nu har kvinnan sökt upp ordföranden. Anklagar mig för att jag inte stöttar henne.
Jag kan inte stötta henne när jag vet hur hon beter sig.”

Vi lät frågan gå vidare till Jonas Halvarsson som är socionom och arbetar med boendesociala frågor på företaget Grannfrid i Göteborg. Grannfrid arbetar med att lösa störningar och konflikter i flerfamiljshus för att om möjligt skapa bättre boendemiljö och för att undvika att människor förlorar sina lägenheter på grund av störande beteenden.

Mår hon bra?

Jonas Halvarsson förordar att styrelsen arbetar systematiskt med störningsärenden. Steg ett är att tala med personen som klagar. Kontrollera också om anklagelserna stämmer. Störs andra grannar av samma ljud?  Nästa steg är att den som störs för dokumentation på vad för slags ljud som de störs av och vid vilka tidpunkter. Detta ger styrelsen ett tydligt underlag att arbeta vidare med.

Det kan vara så att kvinnan som klagar inte mår bra och att detta påverkar hennes beteende. Ibland kan en begynnande demenssjukdom, psykisk sjukdom eller en felinställd hörapparat göra att man upplever ljud som inte finns. Har man anledning att tro detta bör man göra en orosanmälan till vård- och omsorgsförvaltningen, i bästa fall kan de erbjuda insatser som dämpar hennes beteende, säger Jonas Halvarsson.

Koppla in socialtjänst
Om man misstänker att den klagande personen inte har fog för sina klagomål är det viktigt att man förmår denne att vända sig direkt till styrelsen i stället för att hon ska ringa, messa eller ringa på hos den granne hon upplever som störande.
Fortsätter hon att trakassera grannen trots att styrelsens utredning inte visar på störningar från den anklagade parten, bör styrelsen skicka henne en anmodan om att vidta rättelse, med kopia till socialförvaltningen i kommunen.
Då kopplas i regel socialtjänstens boendesekreterare in och tar kontakt med kvinnan för att förmå henne att upphöra med sitt beteende.

Märk väl att socialtjänstens och vårdens insatser är frivilliga och att det inte är säkert att personen vill ta emot hjälp. Vård och socialtjänst har också tystnadsplikt och kan därför inte informera styrelsen om vad som sker från deras sida.

Dokumentera noga
En utväg är att styrelsen kontaktar damens anhöriga. En anhörig kan hjälpa henne att förstå allvaret i hennes beteende och förhoppningsvis få henne att ta emot stöd för att kunna bo kvar utan att trakassera, menar Jonas Halvarsson.
Blir det ingen förbättring kan styrelsen välja att driva ärendet mot förverkande av hennes bostadsrätt. Skall ett ärende drivas vidare är det viktigt att det finns noggrann dokumentation om vad som hänt och gjorts i ärendet, från styrelsens och de involverade parternas sida.
 Bildtext: Hon anklagar sina grannar men kan själv vara det största problemet.

 

 

Föregående artikel Ett oumbärligt dokument som ger styrelsen kontroll
Nästa artikel Veckans fråga: Behövs klientmedelskonto?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här