AnnonsMiele

Ett oumbärligt dokument som ger styrelsen kontroll

17 maj 2023

Det handlar om bostadsrättsföreningens viktigaste dokument – underhållsplanen. Patrik Zytomierski, Storholmen Förvaltning redogjorde för den viktiga och oumbärliga underhållsplanen på Stora Styrelsedagen. Den nya bostadsrättslagen kräver numera att ny- och ombildade bostadsrättsföreningar har en 50-årig underhållsplan.

Vad är syftet med underhållsplanen? Jo, den ska sammanställa alla planerade åtgärder i en förening och en tidsplan.

-Underhållsplanen ger styrelsen kontroll över kostnaderna, underlättar budgetarbetet som i sin tur justerar avgifterna i en förening, säger Patrik Zytomierski, Storholmen Förvaltning. Foto: Adobe Stock

Varför är det viktigt att ha kontroll över framtida underhållskostnader?

-Underhållsplanen ger styrelsen kontroll över kostnaderna, underlättar budgetarbetet som i sin tur justerar avgifterna i en förening, säger Patrik. Poängen med kontinuerligt underhåll är att de ska minska driftkostnader långsiktigt.

Föreningen kanske ska renovera fasader och fönster om 10 respektive 15 år. Då kan man göra dessa två projekt samtidigt om cirka tolv år. Genom att samköra kan föreningen kan planera för större renoveringar i god tid och spara pengar, byggnadsställningar, arbete, offerter m.m.

-Det är viktigt att underhållsplanen är uppdaterad. Varför? Jo, medlemmar kan ha flyttat in och ut och även styrelsen kan ha blivit omvald. Det krävs en kontinuerlig uppdatering. Med en uppdaterad underhållsplan blir överlämningarna till en ny styrelse smidigare. Då vet den nya styrelsen vad som har gjorts och vad som ska göras i framtiden.  Styrelsen kan då ägna sig åt ett mer strukturerat arbete.

En fråga som ställdes från publiken var skillnaden på drift och planerat underhåll.

Drift är servicearbeten, enklare och mindre åtgärder, kortsiktiga men ändå nödvändiga projekt (exempelvis har en av de boende råkat ut för ett inbrott och den trasiga källardörren måste åtgärdas).

Planerat underhåll är utredningar och felsökning, omfattande och större åtgärder & projekt (alla källardörrar ska bytas i föreningen). Det handlar ofta om långsiktiga projekt som kan ta veckor, månader eller ibland år.

-Status på er fastigheten ska vara likadan igår, idag och imorgon. Vad gäller underhållsplanens utseende förespråkar vi en öppen, lätthanterlig excellfil, det gör det lättare om föreningen exempelvis vill byta förvaltare, den ska även vara anpassad efter kunskapsnivån hos styrelsen, en del är mer tekniskt insatta, andra mindre. Underhållsplanen ska vara övergripande och tydlig och med en 50-årig teknisk livslängd med tanke på exempelvis stambyte.

Vad ska vara med och inte i underhållsplanen?

-Byte/renovering/målning av tak, fasad, fönster, hissar och balkonger, renovering av gårdens lekplats, stambyte, undercentral, stigar, ledningar, byte av fläktar ventiler och termostater är exempel på vad som ska vara med. Däremot ska inte avfallshantering, rensning av rabatter och filterbyten vara med.

Föregående artikel Hur hög är en väsentlig avgiftshöjning?
Nästa artikel När problemet är grannen som klagar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här