AnnonsMiele

Proptechmånad

Under april kommer Borätt forum att ha ett stort fokus på proptech för bostadsrättföreningar. Vi kommer att sända program, göra intervjuer och publicera artiklar med tydliga teman för varje vecka.

Under vecka 15 är temat Proptech, vad är det och hur utvecklas det med AI?

Vi söker svar på den frågan och om vi nu står inför ett större teknikskifte när det gäller digitalisering och fastighetsautomation. Kommer alla befintliga system baserade på äldre teknik att försvinna? I vilken riktning går utvecklingen och vem leder utvecklingen? 

I vecka 16 fokuserar vi på digitaliseringen och den tekniska utvecklingen samt vinsterna som en bostadsrättsförening kan uppnå med detta.

Vi kommer att göra reportage om tekniklösningar i flerbostadshus, både hyreshus och bostadsrättsföreningar, och ställa oss frågan om bostadsrättsföreningar ligger efter i utvecklingen jämfört med stora fastighetsägare.

Temat för vecka 17 är ägare- och förvaltarperspektivet: Hur ska digitaliseringen drivas inom brf-världen? 

Vi ställer frågan hur bostadsrättföreningar ska hänga med i utvecklingen och vem som ska driva utvecklingen åt föreningarna. Vad behöver föreningen respektive förvaltaren investera i ny teknik och innebär ny teknik en win-win för båda parter? Och vilket samspel krävs mellan styrelsen och förvaltaren? 

    Kontakta Energi & Teknik