AnnonsMiele

Olof Manner – om att växa upp i en finansiell sockerskål

11 mar 2024

I slutet av 2025 kommer vi att ha en styrränta på 2 procent om vi får rätt i våra prognoser. Det menar Olof Manner med 40 års erfarenhet inom finansmarknaden. Olof har arbetat 25 år på Öhmans Fondkommission i olika befattningar, bland annat som räntechef och vice vd. Han sitter med i Dagens industris Skuggdirektion och är även finanskrönikör i Affärsvärlden. Idag är han senior rådgivare hos Swedbank.

Vad händer med räntan framöver?

−Det händer mycket på det området. Vi kommer från en chockartad ränteuppgång för en och en halv generation av unga företagare, entreprenörer och bolånetagare som alla har växt upp i en finansiell sockerskål med noll- och minusräntor. Räntorna har i princip gått ner sedan 1997 sedan kom pandemin och knycklade till både utbud och efterfrågan i ekonomin, säger Olof Manner.

Idag jobbar Olof Manner som senior rådgivare hos Swedbank och åker land och rike runt och träffar bankens kunder – stora som små. Foto: Swedbank.

−År 2021 öppnade vi upp ekonomin efter pandemins initiala nedstängningar, vilket släppte lös en ackumulerad inhägnad konsumtion i en miljö där utbudsstörningarna låg kvar. Där såddes fröna till inflationen som kom med stormsteg år 2022 när Ryssland invaderade Ukraina och drev upp energipriserna i taket.

Centralbankerna var långsamma på att agera och kommunicera att de skulle höja räntorna. När allmänheten i Sverige blev varse om att räntorna var på väg upp, då hade redan de bundna boräntorna hunnit gå upp med två procent. Där slog räntefällan igen.

Enligt Olof Manner är räntebindningstiderna hos svenska hushåll mycket korta i internationell jämförelse – cirka 70 procent ligger med rörliga lån och 20 procent har haft 1–2-åriga räntebindningstider. De senare, lån bundna på 1-2år, har succesivt förfallit det sista året och gör att den genomsnittliga boräntan fortfarande stiger i Sverige. Skuldkvoten, summan av skulder i förhållande till disponibel inkomst, har också varit nästan dubbelt så hög i Sverige som i EU.  Det har inneburit att svenska hushåll har tvingats lägga en betydligt större del av sin disponibla inkomst på räntor än vad europeiska hushållen generellt har behövt göra. Konsumtionen har därför fallit mer kraftfullt i Sverige, som utgör en viktig del av tillväxten, vilket bidragit till att Sverige haft en tillväxt som varit bland de lägsta i EU förra året. Innevarande år blir inte heller lysande.

-Nu är inflationen är på väg ner. Det som drev upp inflationen förra året var framför allt de extremt höga energi- och elpriserna samt prisökningar på livsmedel. Efter 12 månader faller dessa prisökningar bort från årstakten och inflationen sjunker lika mycket som den tidigare steg. Det gör att vi känner oss ganska säkra på att inflationen kommer att ligga runt inflationsmålet på 2 procent under sommaren.

−I maj kommer Riksbanken att sänka med 25 punkter och följer upp med ytterligare fyra sänkningar under året. I slutet av det året har vi en styrränta på 2,75 procent som följs upp med ytterligare tre sänkningar under 2025. I slutet av 2025 kommer vi att ha en styrränta på 2 procent om vi får rätt i våra prognoser.

−Marknadens prissättning är inte riktigt överens med vår vy, då den indikerar att styrräntan i slutet av 2025 snarare ligger på 2,5 procent. Konsumtionen har dragit ner tillväxten, men vi kommer att få en bumerangeffekt hos svenska hushåll om räntorna går ner så mycket som vi tror. Det innebär att konsumtionen kommer att öka mycket kraftigare i Sverige än vad den gör i övriga Europa eftersom räntekänsligheten är större i den svenska ekonomin, avslutar han.

Föregående artikel Dags för en ny bostadspolitik
Nästa artikel Proptechmånad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här