AnnonsMiele

Dags för en ny bostadspolitik

10 mar 2024

Årets upplaga av Bopol Live inleddes med en makroekonomisk genomlysning, följt av diskussioner om hur byggandet ska komma i gång och om Sverige behöver en ny bostadspolitik.

Fastighetsfolk, politiker på både riks- och kommunnivå samlades i mitten av januari till ett heldagsseminarium anordnat av Bostadspolitik.se. Inledningsvis talade Riksbankens första vice vd Anna Breman. Hon förklarade att Riksbanken vid nästa penningpolitiska möte troligen inte kommer att höja styrräntan ytterligare. Inflationen både i Sverige och omvärlden närmar sig inflationsmålet. Samtidigt varnade hon för att börja sänka för snabbt och för tidigt: Om vi sänker räntan och inflationen sticker iväg, då måste vi ta till en kraftigare höjning.

Förste vice riksbankschef Anna Breman var hoppfull inför framtiden när hon talade vid Bopols event i Stockholm.

Inflationen har svängt kraftigt under senaste året, och Riksbanken kan inte reagera på korta svängningar. Om det visar sig att inflationen stabiliserar sig på en låg nivå är det dags att sänka. När det blir är det många som spekulerar kring. SBAB:s chefsekonom Robert Boije anser att Riksbanken borde sänka redan i maj.

En stor del av dagen ägnades åt byggkrisen. Byggandet har tvärstannat. Samtidigt som behovet av nya bostäder är skriande har hushållen tappat köpkraft. Ytterst få är beredda att köpa lägenheter som inte är byggda ännu. Banker och andra kreditgivare kräver att en stor del av projektet är sålt innan byggstart. Ute i kommunerna råder oro och man testar olika möjligheter att hålla byggtakten uppe.

En panel av kommunpolitiker gav lägesbeskrivningar och diskuterade olika möjligheter. Sara Kukka – Salam,(S) kommunstyrelsens ordförande i Solna gav en ganska ljus bild. Hon framhåller att Solna bygger lika mycket som tidigare. För att hålla byggtakten uppe testar man nu att upplåta mark med tomträtt för att inte bygget initialt ska belastas med så höga kostnader. Ett annat sätt är att uppmuntra andra markägare i kommunen att bygga. En bov i dramat har angetts vara att kommunerna tar så höga priser för marken.

Mats Gerdau, (M) kommunstyrelsens ordförande i Nacka framhåller att kommunen inte kan sänka priset för mycket – när marken bebyggs med bostäder medför det kringkostnader för kommunen. Vägar och avlopp ska dras och skolor ska byggas. Pengarna måste räcka till det. Ändå har Nacka sänkt priset på ett större projekt. Clara Lindblom som är bostadsborgarråd i Stockholm (V) säger att hon är mycket oroad över situationen. Särskilt pekar hon på att så få bostadsrättsprojekt kommer i gång. Det medför att många byggföretag varslar och att det sedan kan bli svårt att rekrytera kunnigt yrkesfolk när byggkonjunkturen vänder. Återhämtningen kommer också att sinkas av att så få markanvisningsansökningar gjorts under lågkonjunkturen.

Clara Lindblom menar dessutom att regerings passivitet inte gör saken lättare. – Regeringen borde kunna ge statliga kreditgarantier, säger hon. Lennart Weiss, en av initiativtagarna till Bostadspolitik.se, har spått sju svåra år för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet och många i branschen ger honom rätt. Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem och Johanna Frelin vd Riksbyggen fick en paneldebatt med KD:s bostadspolitiske talesman Larry Söder. Han betonade vikten av långsiktiga åtgärder, som att förkorta plan- och bygglovsprocesser. Jonanna Frelin och Sofia Ljungdahl tryckte på för akuta åtgärder här och nu:

SBAB:s chefsekonom Robert Boije anser att Riksbanken borde sänka räntan redan i maj.

Startlån för unga som ska köpa sin första bostad, investeringsstöd och statliga lånegarantier, slopade amorteringskrav och marknadshyror var deras förslag. Lennart Weiss påpekar att de svenska hushållens skuldkvot, alltså skulder i förhållande till bruttoinkomst, har legat på samma nivå sedan 1950, medan sparkvoten är historiskt hög.

– Därför är det galet att fokusera så hårt på amortering, säger han. Så blev det en 30 minuters utfrågning av politiker från alla riksdagspartier. Många ville veta vilka konkreta åtgärder en långsiktig bostadspolitik skulle innebära. Jakob Olofsgård (L) förklarade att regeringen sedan tillträdet har fått fokusera på inflationsbekämpning. Kommande räntesänkningar kommer att lösa en del problem på bostadsmarknaden.En deltagare varnade för att regeringen kan dra ut för länge på åtgärder så att den stora bostadsskuld som finns i Sverige växer ytterligare. – Förra gången Sverige skulle amortera på en bostadsskuld fick man ta till drastiska åtgärder. Det blev miljonprogrammet. Dagen avslutades med en sammanfattning av Kent Persson, vd för Bopol AB. Det blev ett brandtal för en ny social bostadspolitik:

Vi ser nu konsekvenserna av en långvarig brist. Unga har i dag mycket svårt att flytta till studier och jobb eller flytta ihop. Bostadspolitiken borde samlas under ett eget bostadsdepartement. Sverige skulle ha råd att bygga bort fattigdom och trångboddhet. Man säger att bostadspolitik inte vinner val, men nu ökar trycket. Bostadspolitik kommer att bli en vinnande valfråga 2026.

 

Föregående artikel Grannarna är tryggheten när det smäller
Nästa artikel Olof Manner – om att växa upp i en finansiell sockerskål

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här