AnnonsElectrolux Professional AB

Räntan toppar i sommar enligt KI

29 mar 2023

Inflationen fortsätter att vara hög under hela 2023, först under andra kvartalet  2024 väntas den falla ner mot två procent. Detta enligt Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget som släpptes idag. Riksbanken kommer därför att fortsätta höja styrräntan mot en förväntad topp i mitten på sommaren på 3,75 procent. Lågkonjunkturen stannar ända till 2026. 

Enligt Konjunkturinstitutet pressas både hushåll och företag  av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar
i år och hushållen drar därför åt svångremmen. Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av en nedgång i bostadspriserna och ökade produktionskostnader.
Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Det dröjer dock
till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms inte vara över förrän 2026.

Källa: KI

Föregående artikel Så ska styrelsen agera under oroliga ekonomiska tider
Nästa artikel Stopp för ombildningar i Göteborg

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här