AnnonsMiele

Riksbyggen tjyvhåller på information

26 mar 2024

Ljusglimten
Bostadsrättsföreningen Ljusglimten i Göteborg har förgäves försökt få ut all dokumentation kring bygget från Riksbyggen. Foto:Dagmar Forne

När Riksbyggens bostadsrättsföreningar Ljusglimten och Ljuspunkten i Göteborg tog över ansvaret efter den byggande styrelsen – en gemensam byggstyrelse för bägge föreningarna – vägrade Riksbyggen att lämna ut viktiga handlingar rörande bygget.

Borätt forum har frågat en rad experter vilka bygghandlingar som den nya styrelsen har rätt att kräva av den avgående byggstyrelsen. Svaret är entydigt:

– Alla byggdokument ska lämnas över från byggstyrelse till medlemsvald styrelse, säger både Thomas Lindman på Storholmen förvaltning och advokat Roine Sievo.

Det är förutsättningen för att den nya styrelsen i det nybyggda bostadsrättshuset ska kunna förvalta fastigheten. Dokumentationen är nödvändig för att föreningen ska kunna hålla koll på garantier och upptäcka avvikelser.

Brister i överlämningen kan få besvärliga konsekvenser för styrelsen och medlemmarna.

Bostadsrättsföreningarna Ljusglimten och Ljuspunkten stod inflyttningsklara 2017. Båda föreningarna har upptäckt en rad byggfel och avsteg från de ursprungliga byggplanerna. En del köpare fann att den färdiga byggnaden i flera viktiga avseenden inte motsvarade vad trodde att de skulle få när de tecknade sig för sina lägenheter.

Detta är inte alls ovanligt. Under projektets gång görs modifieringar och då upprättas nya ritningar, så kallade relationsritningar. Det är de som visar exakt hur huset blev.  Relationsritningarna är därför mycket viktiga.

Under byggtiden ska det finnas en kontrollansvarig som utför så kallade egenkontroller. Dessa ska dokumenteras och sparas.

De båda föreningarna har förgäves försökt förmå Riksbyggen att lämna ut all dokumentation, som protokoll, egenkontroller, beslutsnoteringar och annan kommunikation som skett under byggtiden.

Ett par år efter inflyttningen anlitade föreningarna den erfarne byggkonsulten Lars Ottoson för att få fram all relevant information och för att kunna få rättelse på en rad punkter.

Inte heller han har lyckats få fram all relevant information:

– Egenkontrollerna som ska göras på alla byggarbetsplatser har varit bristfälliga. Normalt ska de protokollen lämnas över till byggherren, i det här fallet föreningarna, och byggnadsnämnd, men det har inte skett, berättar han.

Riksbyggens projektledare Annika Carlsson arbetade inte med Ljusglimten och Ljuspunkten när det begav sig, utan har blivit inkopplad helt nyligen. Hon svarar skriftligen på frågan om dokumentationen:

”De dokument som är avtalat att lämna över till föreningen är utfört. Handlingar som egenkontroller mm kontrolleras genom den kontrollplan som upprättas och säkerställas av anlitad Kontrollansvarig som också garanterar dess riktighet vid slutbesked. Egenkontrollerna är inga dokument som arkiveras/behålls av oss som Beställare.”

Advokat Roine Sievo menar att Riksbyggens resonemang är helt uppåt väggarna.

– Bostadsrättsföreningens styrelse ska ha tillgång till allt som rör bygget. Absolut allt. Att inte lämna ut protokollen över egenkontroller är mycket märkligt.

 

Föregående artikel Styrelseenkäten 2024 – ekonomisk oro
Nästa artikel Skyddsrum – Vad gäller?

2 Kommentarer

  1. Vi nekas kobsekvent att ta del av budget,skuldkvot osv av Riksbyggen som är sittande styrelse i vår nybyggda bostadsrättsförening som är drygt ett år.

    Ekonomens svar idag:”Budget är något som styrelsen upprättar tillsammans med Riksbyggen . Det är ingen handling som är offentlig eller som skickas ut till medlemmarna’.

    Vi kommer ingen vart trots flera mail…vart kan vi vända oss?

  2. Innan den nya styrelsen av boende har tillträtt är det den sittande så kallade byggstyrelsen som har hela makten. Först när en ny styrelse är vald och tillträder ska den gamla styrelsen lämna över alla dokument som rör föreningen. Innan dess har medlemmarna absolut inget inflytande.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här