AnnonsMiele

Styrelseenkäten 2024 – ekonomisk oro

25 mar 2024

För fjärde året i rad har vi på Borätt Forum genomfört vår stora styrelseenkät. I år svarade 130 föreningar på frågor om avgifter, underhållsplan, investeringar, rekrytering till styrelsen, it-skydd och mycket annat. Sett över åren var skillnaderna större mellan 2022 och 2023, men vissa saker sticker ut. Mer än 60 procent av brf:erna anser att det är mycket eller väldigt mycket påverkade av det rådande ekonomiska läget. En ökning med 20 procentenheter.

Ekonomin är inte oväntat den stora stötestenen även i årets enkät. Det är den totalt dominerande framtidsfrågan och många föreningar upplever föreningens ekonomi som ansträngd. 2021 var det färre än vad tionde förening som oroade sig. I dag är det 6 av tio. Dock har antalet föreningar som planerar höja avgifterna planat ut, även om varannan förening har det på agendan för 2024.

Den ansträngda ekonomin har också tärt på lusten till klimatsmarta investeringar som går ner från 46 till 38 procent. Solceller har dock blivit populärare samtidigt som laddstolpar faller tillbaka. Samtidigt menar nästan hälften av föreningarna att de gjort någon form av energieffektiviserande åtgärd det senaste året. Alternativen är ju många. Övriga renoverings/underhållsprojekt påverkas inte i samma utsträckning, 80 procent av föreningarna påverkas inte alls eller i en mindre utsträckning. Men bland kommentarerna döljer sig en viss oro;

”Nödvändiga, planerade renoveringar görs annars ligger vi lågt”, ”Det tär på likviditeten”, ”Vi hoppas att inte oplanerade stora grejor dyker upp”.

Den sista kommentaren leder oss in på frågan om teknisk underhållsplan. Antalet brf:er som har en plan som sträcker sig minst 50 år fram tiden har nästan fördubblats sedan vår första enkät 2021, från 18 till 34 procent. Räknar vi in de som har en plan som sträcker sig minst 15 år framåt så landar vi på 70 procent av alla föreningarna.

Om vi vänder blicken mot styrelsen, stämman och föreningarnas aktiviteter, kan vi se att en det faktiskt är en positiv trend när det gäller rekrytering till styrelser. 2021 tyckte 70 procent att det var svårt, mycket svårt eller nästan helt omöjligt att få in nya styrelsemedlemmar, i år det 55 procent. Kanske en ljusning är i sikte? Antalet närvarande på stämman ligger ganska still. När det gäller aktiviteter utöver städdagar så är kreativiteten hög.  Film- och bokkvällar, fester av alla de slag, quiz, glöggmingel, pubaftnar, golftävlingar, bowlingmästerskap och nyinflyttarmöten  är några exempel. Den nödvändiga uppdateringen av stadgarna i och med den uppdaterade bostadsrättslagen, vars sista delar trädde i kraft i år går också framåt. 2023 var det knappt var tredje som genomfört denna, i år har närmare 60 procent gjort detta.

Lusten till vidareutbildning är kvar på ungefär samma nivå, 40 procent planerar vidareutbildning. Vilket ju rimligtvis är en bra föresats med tanke på att det inte blir mindre komplext att hantera en brf framöver. Fler föreningar använder appar, närmare 30 procent. Men när det gäller IT-skyddet för fastigheten är det fortfarande en majoritet som helt enkelt inte vet något om detta.

Några frågor var nya i årets enkät, inte minst då det gäller digitalisering och AI. På frågan om man diskuterar digitalisering och AI på styrelsemötena var det nästa 20 procent som kryssade i svarsalternativet – ”Ja, det är en stående punkt i vår långsiktiga planering”. 12 procent menar också att de aktivt arbetar med att föra in ny teknik i huset och att man vill ligga i framkant.

Andra nya frågor handlade om skyddsrum, systematiskt brandskyddsarbete och byggfusk. Tyvärr har var sjätte förening drabbats av stora byggfel och ytterligare närmare 40 procent av mindre fel. Varannan förening är alltså drabbad. Ytterligare en anledning för oss på Borätt forum att jobba vidare med att belysa frågan och få en förändring till stånd. Glädjande nog bedrev 85 procent av föreningarna ett systematiskt brandskyddsarbete, merparten på egen hand, 12 procent hade valt att ta in externa resurser. 30 procent av föreningarna hade skyddsrum, men den siffran är ju väldigt avhängig åldern på husen.

På den öppna frågan ”vad är det bästa styrelsen har gjort?” finns många gemensamma svar som handlar om ekonomiska frågor, investeringar och underhåll och renoveringar. Ett axplock från kommentarsfältet: ”Vi har tagit kontroll över vår nya förening”, ”rörelsestyrd belysning överallt”, ”lyckats minimera kostnaderna”, ”fått igenom massor av garantiärenden och sparat många miljoner åt föreningen” och ”jobbat med att få rätt nivå på hyrorna i affärslokalerna och se till att de justeras vid omförhandlingar”.

Rent övergripande visar vår styrelseenkät och inte minst alla kommentarer att det finns väldigt mycket engagemang, kunskap, ambitioner och, de tuffa tiderna till trots, tillförsikt i Sveriges bostadsrättsstyrelser. Ett varmt tack till alla er som deltagit i vår enkät. Vi hoppas också att fler ska delta i vår styrelsepanel, vi behöver ständigt nya medlemmar för att hålla den i gång. Allt för att vi ska bättre veta vad som är viktigt, relevant och angeläget för Sveriges alla bostadsrättsföreningar. Så anmäl er gärna till vår styrelsepanel på vår hemsida – borattforum.se.

 

 

 

 

 

 

Föregående artikel Om det blir krig – vad händer med föreningens och medlemmarnas pengar?
Nästa artikel Riksbyggen tjyvhåller på information

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här