AnnonsMiele

Så fungerar brandskydd i uthyrd lokal

2 mar 2024

Vem ansvarar för brandskyddet i lokaler som bostadsrättsföreningen hyr ut – föreningen eller hyresgästen? Om det händer något kan det bli problem om där inte finns tydliga avtal. Allt ansvar ska regleras i avtalet – från tillåtet antal personer i lokalen till att det finns ett ”skäligt brandskydd”.

Här kan problemen börja om du inte har ett avtal i detalj. ”Skäligt brandskydd” utvecklas inte i lagstiftningen utan man får gå till bygglagstiftningen där det finns både prejudikat och vägledning, säger Olof Axelsson, certifierad brandingenjör sedan 20 år tillbaka. Han påtalar också vikten av att den brandingenjör som utför jobbet i lokalen ska vara certifierad – brandingenjör är ingen skyddad titel så det gäller att kolla upp.

Olof Axelsson, certifierad brandingenjör sedan 20 år tillbaka. Foto: Torbjörn Johansson.

Vad ansvarar föreningen för?
−Föreningen ansvarar för det som är avtalat mellan dem och den som hyr verksamheten. I avtalet ska det stå vem som exempelvis har ansvar för köksutrustning, handbrandsläckare eller annan utrustning i lokalen. Normalt sett är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för ytskikt och det som är fast i lokalen när hyrestagaren hyr den.

−Vidare ska avtalet fastslå och tydligt reglera vem som har ansvar för rengöring och underhåll, utrymningsvägar som inte får vara blockerade, att dörrarna fungerar, går de inåt eller utåt, är de smorda. Det brukar vara hyresgästen som ansvarar för allt detta. Vissa delar kan föreningen ansvara för som exempelvis fastighetsinstallationer där hyresgästen inte har dispositionsrätt. Om det börjar brinna tänker många på utrymningsvägar och det är kopplat till om restaurangen finns i gatuplan, antal personer som får vistas i lokalen och hur långa gångavstånd det är till utrymningsvägarna. Grundkravet är att det finns två utrymningsvägar oberoende av varandra.

En restaurang är en publik lokal enligt bygglagstiftningen dit allmänheten har tillträde och det har betydelse för kravnivån.

Ska larm finnas också?
− Inte nödvändigtvis utan det beror på vilken verksamhet man bedriver. Har man en restaurang för fler än 150 personer då har man krav på brandlarm. Normalt sett ska alla byggnader ha en brandskyddsbeskrivning som ska redogöra för brandskyddet i byggnaden. Bostadsrättsföreningen bör se till att man har en sådan beskrivning för byggnaden, anser Olof Axelsson.

Grundkravet är att det finns två utrymningsvägar oberoende av varandra. Foto: Adobe Stock.

Vad är det första du tittar på vid en brandskyddskontroll?
− Det beror på vad fastighetsägaren vill ha kontrollerat, vi gör ingen generell tillsyn. Man börjar med att kolla krav på utrymning, antal utrymningsvägar, bredd på dörrar, är de fria, kan man låsa upp dem? Går de till en annan utgång? Om en förening vill hyra ut en lokal bör styrelsen säkerställa att verksamheten drivs utifrån lokalens förutsättningar, se till att ha koll på utrymningsvägar och ett avtal som beskriver förutsättningarna som gäller för restaurangen.

Har föreningen ett löpande ansvar?
− Ansvaret regleras i avtalet man har skrivit och utgår från lagen om skydd mot olyckor och den enskildes ansvar. Restauranger, fastighetsmäklare, närbutiker möbel- och lampaffärer det finns en uppsjö av små lokaler i gatuplan. Oavsett verksamhet ska det finnas skäligt brandskydd, möjlighet att utrymma lokalen, den ska vara säker för dem som vistas där och räddningstjänstens insatser måste beaktas.

Finns det missar som föreningar gör när det gäller avtalet?
– Ja, man glömmer och/eller har fel utrustning vad gäller imkanal och kök därför att sotning är dyrt. Om man har fel utrustning så sätter det igen hela kanalsystemet på grund fett och ånga som uppstår vid matlagningen. Det kan innebära att du tvingas bygga om systemet och det blir dyrt.

När Olof gör ”analytiska dimensioneringar” brukar han utgå från att kunden ska känna sig trygg och är tydlig med vad som utgör en risk och beskriver den.

− Vi är där för att hjälpa till och mitt syfte är att lokalen ska bli bra. Jag rekommenderar och beskriver för restaurangägaren eller föreningen hur och vad man ska göra om det finns
brister, avslutar Olof.

Föregående artikel Allt dyrare för Sveriges brf:er
Nästa artikel Vikten av att underrätta i tid i entreprenader

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här