AnnonsMiele

Så här enkelt undviker du legionella

12 feb 2024

Legionella, en bakterie som kan ge upphov till allvarliga sjukdomar som legionärsjuka och pontiacfeber, är något som kräver uppmärksamhet när man strävar efter att energieffektivisera fastigheter. Särskilt när det finns ett växande intresse för att optimera energiförbrukningen och samtidigt en oro för energikostnaderna, är det viktigt att implementera åtgärder för att undvika legionellabakteriens trivselmiljö.

Sänk inte temperaturen på någon del av systemet, inklusive tappställen och eventuella cirkulationsledningar, under 50 grader. Varmvattenberedaren bör bibehålla en temperatur på minst 60 grader. Denna åtgärd är särskilt effektiv för att motverka legionella, vilket kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Risk för smitta är mest framträdande vid inandning av ånga från duschar och bubbelpooler, men även från platser som biltvättar. Foto: Adobe Stock.

Risk för smitta är mest framträdande vid inandning av ånga från duschar och bubbelpooler, men även från platser som biltvättar. Under sommaren, när värmebehovet minskar och fastigheter kanske står tomma, är det viktigt att hålla vattensystemets temperatur över rekommenderade gränser. Spolning med varmvatten (minst 60 grader) i minst 5 minuter, följt av kallt vatten i 1–2 minuter, är en förebyggande åtgärd innan en ny hyresgäst flyttar in i en lägenhet som har varit obemannad.

En sund vattenhanteringsrutin är; löpande kontroller, inklusive temperaturkontroller på varm- och kallvatten, regelbunden spolning samt inspektion av blindledningar och reservoarer med stillastående vatten.

Misstankar om legionella kräver provtagning av vattnet i samråd med ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC. Resultaten av dessa mätningar bör dokumenteras, och om det behövs, genomförs en sanering.

Temperatureffekter på legionella:

  • Vid 70°C dör bakterien efter några sekunder.
  • Vid 60°C tar det några minuter för bakterien att dö.
  • Temperaturen mellan 20–45°C utgör en tillväxtzon för legionella.
  • Temperaturen mellan 0–50°C är överlevnadsmiljö för bakterien.

Att vara medveten om dessa enkla men viktiga åtgärder är avgörande för att skapa en säker vattenmiljö och undvika potentiellt allvarliga hälsorisker.

Pontiacfeber: en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom som feber och muskelvärk.

Källa: Fastighetsägarna

2 Kommentarer

  1. Konstigt råd, om fastigheten är tom på sommaren, varför ska man ha varmvattenberedaren igång? Kostar enbart pengar för el. Bara för vattnet är varmt i varmvattenberedaren gör det inte att vattnet i rören ut blir varmt, dvs det kan lika väl framkomma legionella där som i beredaren.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här