AnnonsElectrolux Professional AB

Medlar om allt – utom priset

12 feb 2024

Vilken funktion har Fjärrvärmenämnden egentligen? Den har tagit emot uppåt 1000 anmälningar från missnöjda kunder, inte minst bland Stockholms brf:er. Många vill ha medling, men problemet är att nämnden inte kan hjälpa till med att förhandla om priset.  Fjärrvärmeföretagen sätter själva priserna utifrån sin monopolställning.

Enligt fjärrvärmelagen ska fjärrvärmenämnden erbjuda medling mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder när överenskommelse om priser och övriga villkor inte kan nås. Nu växer högen av ansökningar till fjärrvärmenämnden rekordsnabbt. Förra året låg de strax över 700 och hittills i år har 930 ansökningar om medling kommit in. Har fjärrvärmenämnden mandat och kapacitet att behandla dessa? Vad säger Linn Pantzar, ordförande i fjärrvärmenämnden?

— Mandat har vi, men kunderna tycks tro att nämnden ska veta hur mycket de ska betala i kronor och ören för sin fjärrvärme. Priset är ett villkor i avtalet men nämnden är inte en domstol och uttalar sig inte om skäligheten i priset och kan inte heller sätta priset, säger Linn Pantzar.

Då är det ju ett spel för gallerierna?

— Det är din uppfattning. Det beror på det enskilda kundförhållandet, det finns industrier som behöver hjälp med energiöversyner över hur man ska använda nätet på det mest effektiva sättet. Problemet är att många kunder tror att Fjärrvärmenämnden bestämmer vilket pris de ska betala. Dessutom har det varit stora kostnadsökningar på alla energikällor.

Vem är det som bestämmer fjärrvärmepriserna då?

-Det är inte vi i alla fall. Det finna aktörer av olika anledningar som uppmuntrar kunder att söka medling på felaktiga premisser.

Kan fjärrvärmebolagen sätta hur höga priser som helst? Nej, inte enligt fjärrvärmelagen som reglerar prissättningen ska det ”finnas faktiska kostnader som motiverar en prishöjning”. Samtidigt delar Stockholm Exergi ut 800 miljoner kr till ägarna samma år som man fått över 930 anmälningar mot sig i Fjärrvärmenämnden.

 

 

 

2 Kommentarer

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här