AnnonsElectrolux Professional AB

Så kan brf hantera sega betalare

6 apr 2024

Att inte betala sin avgift till föreningen i tid innebär i praktiken att medlemmen lånar pengar av sina grannar utan att fråga. En bostadsrättsförening är inte en bank och kan därför inte agera kreditgivare mot sina medlemmar.

I många bostadsrättsföreningar finns återkommande problem med sena inbetalningar av avgiften. I normala fall skickar bostadsrättsföreningen en påminnelse och därefter ett uppdrag till inkassobolag ifall inte heller påminnelsen betalas inom rätt tid. Men vad händer när inte heller inkassokravet betalas? Det finns då möjlighet att gå vidare med rättslig åtgärd mot medlemmen.

Om betalning ändå inte sker inom rätt tid har bostadsrättsföreningen möjlighet att verkställa en tvångsförsäljning av bostadsrätten. Foto: Adobe Stock.

En vanligt förekommande åtgärd är uppsägning av bostadsrätten på grund av obetalad avgift. Obetalad avgift är en förverkandegrund enligt Bostadsrättslagen. I en sådan uppsägning ges medlemmen möjlighet att återvinna sin bostadsrätt genom att betala skulden före ett visst datum. Men om betalning ändå inte sker inom rätt tid har bostadsrätts-föreningen möjlighet att verkställa en tvångsförsäljning av bostadsrätten. Om styrelsen har för avsikt att verkställa tvångsförsäljning bör bostadsrättsföreningen parallellt med uppsägningen även ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden så att skulden kan fastställas och anmälas till tvångsförsäljningen.

En medlem som blir uppsagd på grund av obetalad avgift brukar normalt skaffa medel för att betala skulden inom återvinningsfristen för uppsägningen för att inte förlora sin bostadsrätt i tvångsförsäljning.

Men hur ska styrelsen hantera en medlem som sätter i system att försumma sina inbetalningar och betalar avgiften först när uppsägningen kommer?

Om en medlem segar med betalning upprepade gånger kan det vara grund för förverkande även om den senaste skulden är betald. Då kan det vara möjligt för föreningen att driva ett ärende till Tingsrätten och åberopa omfattande betalningsförsummelse trots att tidigare skulder nu har betalats. Det är då viktigt att föreningen kan påvisa att medlemmen trots formella varningar inte har rättat sig. Men om bostadsrättsföreningen har skickat fler än en sådan varning på ett formellt riktigt vis och dokumenterat ärendet korrekt så finns det goda grunder att bygga ett fall för föreningen att ta till Tingsrätten med målsättningen att skilja medlemmen från sin bostadsrätt.

Föregående artikel Därför är det viktigt att byta filter i din bostadsrättsförening!
Nästa artikel Delad solenergi blir skattefri

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här