AnnonsMiele

Så skyddar försäkringar vid sprängdåd

7 mar 2024

 

Vi ser tyvärr återigen hur sprängningar kopplade till gängkonflikter drabbar oskyldiga. Förutom det mänskliga lidandet så innebär en sprängning omfattande praktiska problem som måste hanteras. En fråga som då dyker upp är vad som täcks av försäkringar och vilka konsekvenser det kan få att inte vara rätt försäkrad. Vi har pratat med Eric Rubenson som är försäkringsjurist på Bolander & Co.

Först måste man skilja på sprängningar och sprängningar. Skador orsakade av lagliga sprängningsarbeten täcks inte av fastighetsförsäkringen utan där har sprängaren ett strikt ansvar. Om det handlar om sprängningar som klassas som terrorhandling (i den meningen att det ska röra sig om samhällsomstörtande verksamhet) så finns det ett också begränsningar i försäkringsskyddet. Men den typ av sprängningar som utförs av kriminella och riktas mot enskilda individer räknas som brandskada i försäkringssammanhang och täcks då av försäkringen på samma sätt som en brandskada.

För bostadsrättsföreningen innebär detta att skadorna på byggnaden ersätts men det kan bli åldersavdrag för vissa delar. Återställande av byggnadsstommen ersätts fullt ut, men för andra delar, som till exempel ytskikt och installationer görs ålderavdrag. Om dessa delar är gamla så kan de i så fall innebära att föreningen drabbas av stora kostnader för återställningen, villkoren för åldersavdrag kan dock variera lite mellan olika försäkringbolag.

Om det uppstår skador i lägenheterna efter en sprängning så har medlemmarna skydd för sin underhållsskyldighet genom bostadsrättsförsäkringen, oavsett om föreningen har tecknat detta som en del av sin fastighetsförsäkring eller om medlemmen själv har försäkringen som en del av sin hemförsäkring. Om däremot sprängningen skulle resultera i en brand så ersätts även skadorna på lägenheten genom föreningens fastighetsförsäkring.

Som hyresgäst kan man drabbas extra hårt. Enligt 10 § Hyreslagen förfaller hyresavtalet om lägenheten blir så förstörd att den inte kan användas som bostad. Men handlar det om en mindre brand så förfaller inte hyresavtalet.

De boendes lösöre ersätts däremot inte av fastighetsförsäkringen och det gäller oavsett om denne är medlem i bostadsrättsföreningen eller hyresgäst. Samma sak gäller evakueringsbostad under tiden som den egna bostaden är obeboelig. Här är det alltså viktigt att ha en egen hemförsäkring och/eller bostadsrättsförsäkring. Det är tyvärr vanligt att många inte har någon hemförsäkring, och då får man inte heller någon ersättning för lösöre eller tillfällig bostad.

Förutom de rent ekonomiska aspekterna så innebär en sådan här händelse också praktiska problem att hantera. Även om försäkringsbolaget oftast anvisar entreprenörer som utför reparationsarbetena kommer det att kräva tid och engagemang från styrelsen och föreningens förvaltare att ta sig igenom detta.

De boende måste också bevaka sina egna intressen, till exempel genom att sammanställa och framföra ersättningsanspråk till sitt försäkringsbolag och de boende kan dessutom själva behöva hitta lämpligt ersättningsboende (även om försäkringen sedan täcker kostnaderna för det).

En sådan omskakande händelse som att få sin bostad förstörd genom sprängning innebär ofta en psykisk stress för de som drabbas. De kan då vara bra att veta om fastighetsförsäkringen för bostadsrättföreningen eller den egna hemförsäkringen också täcker krisstöd.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här